Bruno Markaitis, S. J.

THE PRINCE AND THE SHOWGIRL

      Tikrai nebloga komedija, kurios pagrindiniai veikėjai — Laurence Olivier ir Marilyn Monroe. Veiksmas vyksta Londone 1911 metais, kai į Jurgio V-jo karūnaciją atvyksta ir Karpatijos Princas (Olivier) ir tarp kitų — daugiau ar mažiau svarbių — ivykių susitinka su gražia amerikiete mergina (Monroe).

      Kad Olivier yra didelio masto ir pakankamai universalus aktorius, tai žinome jau ne pirmi metai. Abejonių turėta dėl Monroe, šis filmas dabar yra nenuginčijamas įrodymas, kad ji turi nemažą vaidybinį talentą, gerus davinius ir aiškų sugebėjimą komedijai. Reikia sutikti su kai kuriais filmų kritikais, kad jos vaidybinis pasisekimas nė kiek nenukentėtų, jei jos suknios būtų bent vienu numeriu didesnės. Jai nebėra jokio reikalo ir jokios priežasties priklausyti prie tos Hollywood’o žvaigždžių grupės, kurių pasisekimo garantija yra ne talentas, bet anatominės disproporcijos.

      Muzika nuotaikinga, nors neoriginali. Filmas pasižymi labai gera fotografija ir spalvingais momentais iš karūnacijos iškilmių. Jam netrūksta subtilumo ir gero skonio, bet dėl tematikos jis siūlytinas tik suaugusiems.

THE LITTLE HUT

      Komedija, kurios humoristinę gyvybę dažniausiai išgelbsti David Niven’o išradingumas. Nors Ava Gardner ir Stewart Granger yra neblogi, bet — mūsų manymu — jų pastangos yra mažiau sėkmingos. Beja, tenka prisiminti, kad Granger buvo žymiai stipresnis komiškuose vaidmenyse, kai jis dar vaidino britiškuose filmuose.

      Susilaikome nuo šio filmo siūlymo, nes tematika ir kai kurios situacijos, mums atrodo, stokoja jautrumo ir gero skonio.

FIRE DOWN BELOW

      Šis filmas čia recenzuojamas ne dėl meninių ar vaidybinių nuopelnų, bet dėl to, kad prieš kiek laiko viename lietuviškame dienraštyje pasirodė šio filmo vertinimas, kuriame buvo entuziastingai džiaugiamasi, kad pagrindinė filmo veikėja vaizduoja lietuvaitę, ir buvo apgailestaujama, kad filmas ir tariamos lietuvaitės reputacija nukentėjusi dėl dviejų laukinių šokių, kuriuos Rita Hayworth — ir pagal mūsų nuomonę — išpildo be skonio ir be gėdos. Bet mums atrodo, kad šis* sielojimasis didelio pagrindo neturi, nes filmo tekstas, kalbėdamas apie tariamos lietuvaitės tautybę, sako nei daugiau nei mažiau: “She comes from Lithuania, Estonia ar some other place. Her story changes...”

      Nors filmas buvo bene ištisai suktas nuostabiai gražioje Karibų gamtoje, bet turinys yra palyginti lėkštas, o pagrindiniams charakteriams trūksta aiškesnio gyvenimo tikslo. Vis dėlto, intryga supinta gana įdomiai, ir veiksmas rutuliojasi sparčiu žingsniu. Labai gaila, kad Rita Hayworth tebesutinka pasirodyti filmuose, kurie ją vaizduoja tik gatvės merginos vaidmenyje.

THE GUNFIGHT AT THE O. K. CORRAL

      Filmas rodo Amerikos Vakarus ir viena, epizodą iš beveik legendarinio policijos maršalo Wyatt Earp gyvenimo. Pagrindiniai vaidmenys tenka aktoriams Burt Lancaster (Earp) ir Kirk Douglas (Doc Holliday). Ypač pastarasis pasirodo su gana įdomiai sukurtu charakteriu.

      Turinys kalba apie pereinamąjį Amerikos Vakarų laikotarpį, kuriame virė nenumalšinamas noras gyventi ir plėstis, kuriame civilizacija leido pirmąsias šaknis, o brutalus ir savanaudis trumparegiškumas kovojo tiek prieš žmogų, tiek prieš įstatymą, kai susidurdavo priešingos jėgos ir interesai.

      Labai gera fotografija ir režisūra išnaudoja kiekvieną detalę ir įjungia ją į visumos mozaiką, sustiprindama tiek veiksmo įspūdį, tiek charakterio įtikinamumą.

VERTA PAMATYTI:

      •    THE GREEN MAN, su Alistair Sim, britiška komedija, kuri turi labai daug humoro, intrygą, labai įvairius charakterius, neišsemiamą siurpryzų aruodą, taip būtiną komedijai, ir meistrišką režisūrą. Deja, ši komedija laukia iš žiūrovo tikrai gero anglų kalbos mokėjimo.

      •    THE D. I. (The Drill Instructor). Čia vaizduojama Amerikos Marinų paruošimas, kietas ir negailestingas rikiuotės viršila, kuris iš jaunų bernelių padaro puikiai parengtus ir užgrūdintus kovos vyrus. Filmas suktas su Marinų Korpuso pritarimu ir naudingas susipažinti su smogiamąja Amerikos jėga, kurios kraujas yra nudažęs ne vieno pajūrio smėlį ir buvęs ne vienos pergalės kaina. Pagrindiniame vaidmenyje Jack Webb.

      •    JONNY TREMAIN, Walt Disney produkcija. Filmas vaizduoja pradinį Amerikos Revoliucijos laikotarpį. Siūlytinas visiems.

      •    TWELVE ANGRY MEN, su Henry Fonda. Puikiai režisuotas filmas, rodąs dvyliką vyrų teisme, kuriems reikia nuspręsti tariamo žmogžudžio kaltę. Nepaprastai įvairūs charakteriai. Filmas siūlytinas suaugusiems ir vyresniam jaunimui.