Bruno Markaitis, S. J.

BAND OF ANGELS

     Pagrindinė filmo idėja nėra vientisa. Ji sukasi ir apie aristokratišką Amerikos pietietę Amantha Starr, kuri, pasirodo, be “mėlyno” kraujo turi ir “juodo”, ir apie buvusį vergų pirklį, kuris, susikrovęs iš to didelius turtus, pradeda vaidinti kilnų ir plačiamintį humanitarą, ir apie jauną negrą, kuriam sunku apsispręsti tarp rasės ir vertybės.

     Veiksmas vyksta Amerikos civilinio karo laikotarpyje su mažomis iškylomis į pokarines situacijas. Mūsų manymu, turinyje daugiau atsikąsta negu galima nuryti. Todėl kai kurie drastiški pakitimai charakteriuose rodosi dirbtini ir vargu gyvenimiški.

     Pagrindiniuose vaidmenyse Clark Gable, Yvonne de Carlo ir Sidney Poitier. Filmas žiūrėtinas tik suaugusiems dėl problematikos jautrumo ir išvadų netikslumo.

RUN OF THE ARROW

     Pietietis, civilinio Amerikos karo veteranas, negali susitaikyti su pralaimėjimo Šiauriečiams mintimi ir, degdamas jiems neapykanta, nutaria tapti taip vadinamu indėnų “kraujo broliu”, prisijungdamas prie Sioux giminės, kad tokiu būdu galėtų atkeršyti šiauriečiams.

     Visos jo pastangos perdirbti save į raudonodį nueina niekais, kol galų gale jam atveria akis naujai užgirsta tiesa, kad Pietiečiai pralaimėjo ne šiauriečiams, bet Jungtinėms Amerikos Valstybėms, turinčioms apjungti tiek Pietiečius tiek šiauriečius.

     Pagrindiniame vaidmenyje Rod Steiger, kuris šį kartą mums atrodo silpnesnis negu paprastai. Gal dėl to, kad ankstyvesniuose vaidmenyse jis buvo pasirodęs neįprastai stipriai. Be jo dar matome Sarita Montiel, Brian Keith ir Ralph Meeker.

     Filme labai daug kruvinų ir žiaurių scenų. Todėl vaikams jis nepatartinas. Filmo vardas surištas su Sioux vartojamu kankinimu — “strėlės bėgimu”. Nusikalusiajam būdavo leidžiama pasirinkti mirtį nuo kankinimų arba bandyti pralenkti lekiančią strėlę. Strėlė sekdavo viena paskui kitą. Besivejantieji būdavo apsiavę, o bėgantysis — basas. Būdavo sakoma, kad jei kam ir buvo pavykę pabėgti, jis gyvenęs perdaug trumpai, kad būtų galėjęs kam nors tuo pasigirti.

LOVE IN THE AFTERNOON

     Vidutinė komedija, kurios vidutinį pasisekimą išgelbsti Audrey Hepburn ir Maurice Chevalier. Neblogas ir Gary Cooper, bet jis švysteli tik vietomis.

     Turinys gana paprastas. Amerikietis milijonierius Frank Sullivan, plačiai žinomas donžuanas, susitinka su jauna paryžiete, muzikos konservatorijos studente. Iš jo pusės: vėl vienas susitikimas. Iš jos: pirmoji meilė. Po nesusipratimų ir nusivylimų eilės komedija baigiasi, regis, laimingomis vedybomis.

     Filmo lėkštą paviršutiniškumą šiek tiek pagilina paryžietiškas fonas ir patyrusių aktorių išradingumas. Filmas nerekomenduotinas, ypač jaunimui, dėl netikslių išvadų.