FILMAI


WAR, ITALIAN STYLE.Šioje varginančioje italų komedijoje Buster Keaton vaidina kalbos nemokanti vokiečių generolą, kuriam pasiseka išryškinti kelis šio filmo tikrai juokingus momentus. Įkalbėta angliškai. Filmas menkos vertės visiems.

THE WAR WAGON.John Wayne su įdomių charakterių būriu planuoja apvogti auksą vežantį šarvuotą vežimą. Jis nori atsilyginti vežimo savininkui Bruce Cabot už apkaltinimus, dėl kurių jis buvo pasodintas kalėjiman ir prarado savo turtą. Filmas spalvotas, gerai parašytas su nemaža humoro; įdomus pamatyti grynai pramogai. Geras suaugusiems ir jaunuoliams, o taip pat ir brandesniems vaikams.

WARNING SHOT.Gerai surežisuotas kriminalinis filmas, kuriame Los Angeles miesto detektyvas patraukiamas į teismą už įtartino asmens nušovimą. Neblogas filmas suaugusiems, bet jaunuoliams per daug žiaurus. Vaikams visai netinka.

WAY OUT.Filmas paruoštas visuomenei parodyti narkotikų vartojimo pavojus. Nors filmas ruoštas su gerais norais, jis nėra pasisekęs, nes jaučiasi veikalo forsavimas ir suprastinimas. Vaidina ne profesionalai, o buvę narkotikų vartotojai. Filmas šiaip sau suaugusiems ir subrendusiems jaunuoliams, bet netinka vaikams.

THE WAY WEST.1843 metų prekinio traukinio kelionė skersai Ameriką, nuo Missouri iki Oregano Willamette slėnio, daugiau atkreipia dėmesį į atskirų veiksmų melodramatiškumą, kaip į pačios kelionės vyksmą. Vietomis vaizdų spalvota fotografija žavi, bet filmas bendrai plokščias. Banalus suaugusiems ir visai netinkantis jaunuoliams nei vaikams.

WELCOME TO HARD TIMES.Nors filmas ir pagrįstas įdomia tema, būtent, apie naujo miestelio įkūrimo sunkumus Amerikos pionierių laikais, jis sugadinamas per daug žiauriomis scenomis ir ne visai aiškiomis moralinėmis nuotaikomis, ypač pačiame filmo advokato (Henry Fondą) asmenyje. Filmo veiksmas prasideda Aldo Ray atvykimu, kuris beveik visai sunaikina miestelį. Keli išlikę gyventojai (Henry Fondą, mergaitė Janice Rule, betėvis berniukas ir vienas indėnas ) pradeda sunkų atstatymo darbą. Filmas spalvotas ir įdomus suaugusiems, bet netinkantis jaunuoliams nei vaikams.

THE WHISPERERS.Edith Evans parodo savo vaidybos sugebėjimus šiame filme miesto šalpos globojamos, senyvos ir vienišos senutės vaidmenyje. Filmas labai geras suaugusiems ir subrendusiems jaunuoliams, netinka vaikams.