“Eksperimentuoti tam, kad sukurtu naujų vaizdiniu efektu”, — taip apibūdina Peter B. Beach jauno lietuvio fotografo Kastyčio Izokaičio siekius (žr. šio “L. L.” nr. 16 psl.). Tokių eksperimentų sėkmingais rezultatais puošiamas šis “Laiškų Lietuviams” numeris (1, 4, 11, 14, 21-24, 35 psl.). Kastyčio Izokaičio fotografijos buvo panaudotos reklamoms “Newsweek”, “Time”, “National Geographical Magazine” ir įvairiuose pramonės ir prekybos žurnaluose. Jojo foto paroda bus atidaryta

KASTYTIS IZOKAITIS    II. 25 d., Jaunimo Centre Čikagoje.