THE THOMAS CROWN AFFAIR

     “The Thomas Crown Affair” yra lengvo pobūdžio, romantiškas, pilnas nuotykių filmas. Jame vaidina Steve Me Queen ir Faye Dunaway, du puikūs aktoriai, vaidinę “Bonnie and Clyde” filme.

     Thomas Crown (McQueen), milijonierius pramoninkas, gyvenąs ištaigingame Beacon Hill rūme Bostone, savo pasilinksminimui sugalvoja, kaip apiplėšti banką. Jam tai pramoga — tarsi pasklandyti sklandytuvu, žaisti polo ar nutrūkgalviškai vairuoti savo paplūdimio mašiną per smėlio kopas.

     Dunaway (jo padėjėja) čia pasižymi dviveidiškumu — kai kuriais momentais stebėtinai puikus veidas su atsispindinčia žavia asmenybe, kitais momentais — taip paprastas, net nepatrauklus. Savo rolėje ji daug geresnė už McQueen, vaidinantį lyg ne savo kailyje: jo šypsena iškreipta, kylanti iš visai sustingusio veido.

     Režisorius Norman Jewison, taip meniškai teisingas ir santūrus savo puikiuose filmuose “In the Heat of the Night” ir “The Russians Are Coming, The Russians Are Coming”, čia pasirodo lyg išdidžiai numanąs savo vertę: filmas stokoja nuoširdumo, o charakteriai išėjo labai nužvilginti, dirbtini.

     Šis filmas žiūrėtinas tiktai suaugusiems, vietomis gi peiktinas visiems.

FOR LOVE OF IVY

     Seniau statomuose filmuose stengtasi niekad neparodyti meilės scenų tarp baltosios ir juodosios rasių, kad neužgautų baltųjų “jausmų”. Pasikeitus laikams, pasikeitė ir tas nusistatymas. Dabar ta tema dažnai gvildenama. O filme “Guess Who’s Coming to Dinner?” sėkmingajam juodųjų atstovui Sidney Poitier leidžiama ne tik laimėti baltą mergaitę (ir tai aukštesnio sluogsnio), bet ir parodoma tarp jų pasibučiavimo scena.

     Tačiau po to filmo pastatymo Poitier pasisakė viešai, kad jo visiškai nedomina romantiški nuotykiai su baltąja; jis labiau pageidautų juodukės partnerės. Jis pats sugalvojo “For Love of Ivy” filmo eigą, perdavė ją ekrano teksto rašytojui Robert Alan Durthur, pats pasiimdamas herojaus rolę ir partnere negrę Abbey Lincoln. Ta jojo idėja parodyti jaunos negrų poros gyvenimą ir meilę gal ir buvo puiki teoretiškai, tačiau praktiškai tas jųjų vidinis gyvenimas išėjo labai pigus.

     Hollywoode norima padaryti Poitier juoduoju Rock Hudson — romantiškai labai patraukliu. Ir čia jis yra tas mandresnis negras, pusiau frakuotas, laisvai kalbąs japoniškai ir pan. Abbey gi yra prasta tarnaitė, nors ir meili mergina. Neišvengiama nė nesąmonių ją rengiant, lyg ji būtų kokia modeliuotoja.

     Gaila Poitier talento šiame paviršutiniškai pastatytame filme. Gaila ir jaunos negrų poros gyvenimo ir meilės vaizdavimo pigiomis miegamojo scenomis. Tik suaugusiems.

Stasė Semėnienė