Prie Kauno katedros, 1920 m.

Senajame karo muziejuje Kaune, 1921 metais.

Paradas Kaune, 1921 metais.

(Visos nuotraukos iš Broniaus Kviklio rinkinio).