NUOMONĖ: Įdomiai iškelia, kad lengvatos nėra lengvatos, o tikriau — sunkumai. Teigiamai persvarsto keitimosi stadijas, bet stengiasi išlaikyti aukso vidurį, stovėdamas tarp konservatyvios ir progresyvios linijos. Gana pagrįsta nuomonė. Ne visiškai aiški, bandoma per daug aprėpti. Konkrečiai nepasisako.

SVARSTYMAS: Gilesnis, teorinis. Išplėstas per daug plačiai. Paviršutiniškas; per daug praeities istorijos su pigiais pavyzdžiais. Didaktiškas.

APIMTIS. Valdymas, dialogas, apaštalavimas. Pakankamai plati. Per daug išplėsta. Sunkiai prieinamos išvados.

FAKTIŠKUMAS. Planingai faktus pristato. Neiškreipti faktai. Stoka nuoseklumo; maišomi religiniai ir socialiniai faktai.

apie Juozo Toliušio straipsni (143 p.)

NUOMONĖ: Balansuota, logiškai pagrįsta. Objektyvi — išbaigtai ir detaliai išdėstyta teigiamoj perspektyvoj. Pagal rašytojo pasaulį — balansuota. Pastanga balansuotos nuomonės.

SVARSTYMAS: Ne per giliai, tačiau aktualiai džiaugiasi reforma. Gilus — preciziškas, remiasi įvykiais ir pavyzdžiais. Labai nuoseklus. Tik klek per siaurai. Savo temą gvildena drąsiausiai, vaizduodamas prie modernių laikų beprisiderinančią Bažnyčią. Tema originali, kuri gali būti pritaikoma ne vien tik jo ribojamai aplinkai.

APIMTIS: Plati, tema išsemta. Sąžiningai išanalizuota, siekia plačiau negu pamaldos.

FAKTIŠKUMAS: Svarstymai remiasi įvykių faktais. Faktai dar ne visai pilni. Remtasi faktais, pvz. tradicijomis, normomis, socialiniais įvykiais ir žmonių nuotaikomis.