“Gertrude Stein kartą pasakė apie Picasso: ‘Kas iš to būti mažu berniuku, jei turi užaugti vyru?’ Rasa nėra tokia kraštutinė: ji yra mergaitė, tik ne mergytė; užaugusi, bet ne moteris. Picasso problema jos niekad nevargins” — taip apie 13 m. lietuvaitę Rasą Arbaitę pasakė dr. Robert Bartlett Haas, neurologijos ir psichiatrijos profesorius Kalifornijos Universitete, vienas jos parodos globos komiteto nariu. Rasa yra mergaitė su pasakiška vaiko fantazija ir suaugusio galia ją perkelti drobėn, jos pačios žodžiais, “iš gryno džiaugsmo žiūrovą terorizuoti, sumaišyti ar džiuginti”. Jos paroda vyksta V. 18-19, Pacific Palisades, Calif. Šiame psl.: “Gyvenimas mėnulyje” (tušas; I prem. jaunimo klasėje Santa Monicos meno festivaly), “Šventoji Akis” (tempera, nuotraukos J. Tamošaitienės).

 

 

 

Rasa Arbaitė: Gėlių žiedas (aliejus),

Psichodelinė šeima (aliejus),

Iliuzija — 32 (tempera).