APIE GEGUŽĖS NUMERĮ

     Sesuo M. Ignė pagavo liūdną jauno žmogaus bėgimą — nuo savęs, nuo kitų...

     Vertinant “Fidelio” mūsų scenoje, visiškai užmiršta B. Pūkelevičiūtė, kuri ne vien išvertė, bet tiesiog perkūrė. Kas galėjo nepastebėti skaidraus žodžių eiliavimo?...

     Gera, kad atgaivinote skyrių “Atsakant”. Po II Vatikano suvažiavimo mes visi pasidarėm lyg “žinovai”. O juk taip daug kas iš atsakymų pasimoko...

ESTETINIS ĮSPŪDIS

     Duodamas net trijų spalvų viršeli, papuoštą Zitos Sodeikienės piešiniu-kolažu, naudodamas net kelių rūšių popierių, talpindamas pirmarūšes nuotraukas, naujas (gegužės) žurnalo numeris daro labai malonų estetinį įspūdį.

"Draugas", VI. 15