ŠEIMA

     Daugelis galvoja, kad amerikietė žmona savo vyru yra nuolat nepatenkinta, ieško priekabių ir amžinai stengiasi jį pakeisti pagal savo norus. Pasirodo, kad toks galvojimas yra tik mitas.

     Ta klaidinga nuomonė buvo sugriauta “Our Ladies’ Journal” apklausinėjimu (1968, vasaris). Buvo atsiklausta žmonų, ar jos tikrai nori pakeisti savo vyrus, ir, jei taip, tai kokiu būdu. Apklausinėjime buvo pateiktas sąrašas vedusiųjų gyvenime pasitaikančių 50 nesutarimų — nuo svarbiųjų, kaip “Aš norėčiau, kad mano vyras daugiau su manim kalbėtus”, iki ne taip reikšmingų, kaip pvz.: “Norėčiau, kad mano vyras neužmirštų užsukti dantų pastos tūtelės”.

     628 skaitytojų buvo atsiklausta, ar minimas reikalas jųjų atžvilgiu yra svarbus, ar gana svarbus, ar nesudaro jokios problemos. Tokiu būdu buvo sudaryta puiki proga žmonoms savo vyrus pakritikuoti visuomeniniai priimtinu būdu ir savęs neišduodant.

     Gautieji duomenys parodo, kad, bendrai paėmus, vedę amerikiečiai sugyvena: žmonos savo vyrais yra visiškai patenkintos. Savaime suprantama, kad šeimos gyvenimo jūroje pasitaiko verpetų, bet netgi ten kur pasitaiko nepasitenkinimų, jie yra konstruktyvūs ir gaivinančiai nesavanaudiški.

     Žmonų nuomone, labiausiai keistinas yra jų vyrų nesirūpinimas sava sveikata, nes stipriausiai jos pabrėžė šį teigimą: “Aš norėčiau, kad mano vyras eitų pasitikrinti sveikatos kasmet bent vieną kartą”. 40% — gana svarbu. Šis rūpestis vyrų sveikata buvo papildytas kitais trimis išsireiškimais: 22% žmonų galvoja, jog joms labai svarbu, kad jų vyrai nerūkytų, 11% — kad jie numestų svorį (ir dar 18% — tai gana svarbu); o daug žmonų nurodė, kad jų vyrai dirba per sunkiai (21% — tai labai svarbu; 24% — gana svarbu).

     Po rūpesčio vyrų sveikata žmonos išreiškė norą pačios būti daugiau pripažintos asmenimis su savo problemom. “Aš žinau, kad mano vyras grįžta namo pavargęs, bet norėčiau, kad ir jis suprastų, jog ir aš pavargusi” — 20% atsakiusiųjų pripažino šį teigimą jų pačių atžvilgiu esant labai svarbų, o kitos 26% — gana svarbų.

     Stipriai buvo pasisakyta ir dėl to, kad tarp vyro ir moters nėra pakankamai išsikalbama. Daug moterų teigė, kad jų pačių atžvilgiu turėtų būti daugiau išsikalbama (24% — labai svarbu, 21% — gana svarbu). “Aš norėčiau, kad mano vyras tikrai klausytųsi, kai aš jam sakau ką nors, mano nuomone, svarbaus” — 21% tai labai svarbu. Žmonos taip pat laukia iš vyrų didesnio jausminio švelnumo (15% — tai labai svarbu, 17% — gana svarbu).

     Moterys taip pat pageidauja iš vyrų tvirtesnių sprendimų ir daugiau atsakomybės. 16% galvoja, kad labai svarbu, jog jų vyrai dažniau nutartų šeimų reikalais (23% — gana svarbu). 13% labai svarbu (ir dar 23% — gana svarbu), kad jų vyrai retkarčiais joms patartų, ką virti pietums.

     Žmonoms, atrodo, jau nusibodo prašyti savo vyrų išvesti jas vakarui. “Aš norėčiau, kad mano vyras pats kartais imtųsi iniciatyvos mane pakviesti vakare išeiti, ne vien palikdamas tai man pačiai planuoti” — 21% moterų tai labai svarbu, 23% — gana svarbu.

     Šie apklausinėjimo duomenys prieštarauja “mitui”, kad amerikiečiai vyrai yra būrai, kurių apsiėjimas žemina jų žmonas. Tik pora atvejų vyrų socialiniam apsiėjime kėlė jų žmonoms rūpesčių: 22% sakėsi, jog joms labai svarbu, kad jų vyrai dažniau eitų į bažnyčią, o 19%, kad jų vyrai išmoktų savo rūbus pasidėti į vietą.

     Įdomu tai, kad pasisakiusios moterys beveik visai nenusiskundė lytiniais reikalais. Paklausus, ar jos norėtų, kad jų vyrai iš jų mažiau reikalautų lytiniai, 72% atsakė neturinčios tuo atžvilgiu jokios problemos. Paklausius, gi ar jos norėtų, kad jų vyrai būtų aistringesnį, 76% atsakė neturinčios problemų.

     Kas dar “blogo” vyruose? 15% žmonų teigė joms esant labai svarbu, kad jų vyrai nustotų knarkti (dar 14% — gana svarbu), bet tik 6% manė, kad dvigubų lovų pirkimas joms labai aktualus. Na, o dėl dantų pastos neužsuktos tūtelės galite nesijaudinti: tik 5% žmonų galvoja, kad joms tai labai svarbu... Ar kartais tik likusios žmonos (95%) pačios nesijaučia kaltos, palikdamos dantų pastos tūtelę neužsuktą?

Išvertė G. Valiulienė