K. Daugėla, Bedford, N. H. “Spalvos” (pirmoji premija). įvairiaspalvių kėdžių paradas: juodos, baltos, geltonos, rausvos, melsvos. Spalvotoje skaidrėje akcentas krinta ant rausvosios spalvos kėdžių, šioje nuotraukoje labiau akcentuojasi šviesiosios, ypač baltosios ir geltonosios, vietomis net praradusios kėdžių formas.

J. Maleiška, Cicero, Ill. “Karvės raudonoj pievoj” (antroji premija). Visa pieva rausva; medžiai, ypač viršūnės — ryškiai raudonos. Neįprastai Įdomus spalvų derinys, kuris juodoj nuotraukoj visiškai pradingsta.

G. Valiūnienė, Toronto, Ont. “Ruduo” (trečioji premija). Šviesos ir silueto žaismas, beveik monochromatiški atspalviai.

A. Valiūnas, Toronto, Ont. “Atoslūgis” (laimėjo atžymėjimą). Kuone rausvos spalvos smėlio gūbu-riukai su melsvo atspindžio vandens srovelėmis tarpuose.