GALVOSŪKIS

     Mažas Petriukas į žaidimų draugo užklausimą, kodėl jis toks užsimąstęs:

     —    Kunigėlis man sakė, jei būsiu geras, tai eisiu į dangų, mamytė sakė, jei būsiu geras, tai eisiu į cirką, o tėvas sakė, jei būsiu geras — galėsiu su juo eiti golfą žaisti. Tai dabar man galvoje tokia maišatis, kad aš nebegaliu apsispręsti, ką pasirinkti.

REIKIA ATSKIRTI

     Vienas geras katalikas per išpažintį giriasi kunigui, kad visą amžių buvęs pavyzdingas ir gyvenęs pagal visus tikėjimo reikalavimus.

     Kunigas, pertraukęs jį, paklausė:

     —    Ar esi visiškai tikras, kad toks esi?

     —    O, taip, — tas atsakė.

     —    Artimų neskriaudi? Skolas sąžiningai grąžini? — užklausė kunigas.

     —    Atsiprašau, čia jau nebe tikėjimo, o biznio reikalai, — nutraukė “gerasis” katalikas.

ATIDĖLIOJIMAI PASKUTINEI MINUTEI

     Vasaros šeštadienio saulėtą rytmetį, prie benzino stoties susidarius ilgokai eilutei norinčiųjų prisipildyti automobilių bakus prieš pasileidžiant ilgesnėn savaitgalinėn kelionėn prie jūros ir ežerų, patarnautojas, pastebėjęs eilutėje taip pat kantriai laukianti vietos kleboną, kreipėsi į jį:

     —    Atleiskite, klebone, kad iš karto turėdamas tiek daug klientų, negaliu tuojau pat aptarnauti jūsų mašinos. Tie žmonės niekad neapsirūpina iš anksto, bet laukia paskutinės minutės, kada jau neatidėliojant reikia kur nors važiuoti...

     —    Bet, žinokit, — nusišypsojo klebonas, — kad ir aš savo ilgametėj tarnyboj dažnai turiu panašią problemą...

ASILO SĄVOKA

     —    Mano drauge, leisk man pranešti, jog tu esi asilas.

     —    Nesuprantu.

     —    Ko čia, atleiskite, nesuprasti...

     —    Nesuprantu, ar todėl esu tavo draugas, kad esu asilas, ar todėl esu asilas, kad esu tavo draugas.

VAISTAS NUO KURTUMO

     —    Daktare, aš pradėjau apkurti. Negirdžiu nei savo kosėjimo.

     —    Štai receptas. Rykite po tris piliules kasdien.

     —- Ar jos grąžins man girdėjimą?

     —    Ne. Bet pradėsite garsiau kosėti.

SŪNUI GIMUS

     Išsiblaškęs profesorius į gydytojo pranešimą, kad jis tapo puikaus berniuko tėvu:

     —    Prašau niekam nesakyti, daktare, aš noriu pirmas pasakyti ir nustebinti savo žmoną...

ŽĄSŲ POKALBIS

     —    Kodėl žmonės mus vadina kvailumo simboliu?

     —    Gal dėl tų kvailysčių, kurių žmonės mūsų plunksnomis tiek daug prirašė?...

PAS GYDYTOJĄ

     —    Jūsų žmonos nervingumas nepavojingas. Ji su juo gali išgyventi iki šimto metų.

     —    O aš? — susirūpinęs užklausia vyras.

DRAUDIMO ĮSTAIGOJ

     99-metis senis apdraudos įstaigos valdininkui, atsisakančiam tokio amžiaus žmogaus gyvybę apdrausti:

     —    Nesąmonė. Juk ir statistika rodo, kad mano amžiaus žmonės labai retai miršta.

PATARIMAS

     —    Jei nori, kad kiti pastebėtų tavo klaidas, pradėk kitiems duoti patarimus.

Parinko Pr. Alš.