NAUJOVIŠKA ENCIKLOPEDIJA

Blogas vaikasyra toks, kuris elgiasi kaip tavo, bet yra tavo kaimyno.

Genijus— tai kitos moters vyras.

Draugasyra tas, kurio priešai tie patys, kaip ir tavo.

Filantropas:sinjoras, kuris savo artimui viešai grąžina dalelę to, ką buvo iš jo pavogęs niekam nematant.

Kreditorius:žmogus, kurio atmintis geresnė, negu pasiskolintojo.

Nusikaltėlis— tai tas, kuris leidžiasi pagaunamas.

PAGREITINTAI

     Nelabai populiarus “pop” meno puoselėtojas turėjo nusisamdęs kambarį ir negalėjo sudurti “galo su galu”. Jo nuoma buvo kelias savaites nemokėta. Šeimininkas jam tai priminė.

     —    Būkite gailestingas, mielas pone, — pareiškė dailininkas. — Dabar žmonės šio meno nesupranta, bet ateis laikas, kada bus sakoma, kad čia gyveno didžiausias visų laikų dailininkas.

     Šeimininkas į tai tik tiek teatsakė:

     —    Jei negausiu nuomos šiandien, tai žmonės galės šitaip sakyt jau rytoj.

SĄŽININGUMAS

     Anglijos rašytojas Doyle, detektyvo Šerloko Holmso nuotykių autorius, kartą pasiuntė aštuoniems gero vardo bendrininkams po trumpą telegramą: “Bėk, viskas išaiškinta”.

     Kitą dieną visi aštuoni išbėgo iš Anglijos.

SUSIRAŠINĖJIMAS

     Rašytojas Mark Twainas su daug kuo plačiai susirašinėdavo, o tai jį nuvargindavo ir jam atimdavo daug laiko.

     Vienas literatas parašė Twainui laišką ir, negaudamas atsakymo, vėl į jį kreipėsi, pridėdamas prie savo laiško pašto ženklą ir popieriaus lakštą.

     Po kelių dienų jis gavo iš Twaino atviruką su pastaba: “Pašto ženklą ir popierių gavau. Prašau atsiųsti voką”.

PAGAL MATEMATIKĄ

     Kartą Karaliaučiaus universiteto studentai demonstratyviai išėjo iš kažkokio profesoriaus paskaitos. Universiteto senatas nutarė studentus už tokį įžūlumą nubausti. Tačiau tam pasipriešino matematikas Karlas Jakobis, vienas eliptinių funkcijų teorijos kūrėjų.

     —    Mano manymu, — pasakė jis, — nusikalto tik tie trys, kurie išėjo paskutiniai. Juk yra sena universitetų taisyklė: “tres faciunt collegium” (trys sudaro kolegiją), pagal kurią užtenka trijų studentų, kad profesorius galėtų skaityti paskaitą.

SKIRTUMAS

     —    Koks yra skirtumas tarp Joanos Arkietės, Napoleono ir de Gaule? — buvo paklaustas vienas studentas. Paryžiaus universiteto egzaminuose. Šis atsakė:

     Ogi toks... Iš tų trijų de Gaule yra vienintelis, kurį anglai mums atidavė gyvą.

MODERNI PEDAGOGIKA

     —    Kaip tau sekasi auklėti sūnų?

     —    Ačiū, gerai, aš jau pripratau jo klausyti.

PASIPRIEŠINIMAS

     —    Jūs norite susituokti su mano dukterimi... Bet pirma turėjote pakalbėti su mano žmona.

     —    Taip. Tačiau aš vis vien norėčiau susituokti su jūsų dukterimi.

Palinko Pr. Alš.