OEDIPUS THE KING. Šiame spalvotame ir intriguojančiame filme garsi Sofoklio tragedija tampa gyvenimu dėka geros režisūros ir puikios Ch. Plummer, L. Palmer ir kitų artistų vaidybos. Vertingas ne tik suaugusiems, bet ir jaunuoliams, bent kiek susipažinusiems su šia drama.

OLIVER.Anglų rašytojo Dikenso klasikinis veikalas “Oliver Twist” buvo paverstas muzikiniu vaidinimu, kuris dabar pritaikytas filmui. Filmas daug labiau pasisekęs už vaidinimą, tiek viso anuometinio Londono pavaizdavimu, tiek reikšmingų detalių ryškiu perteikimu. XIX amž. Londone vystosi jauno našlaičio Oliverio (Mark Lester) gyvenimo drama, perpinta šokiais ir dainomis. Labai vykusi Carol Reed režisūra. Ši labai gera ir kultūringa pramoga rekomenduojama ne tik suaugusiems, jaunimui, bet ir vaikams.

PAPER LION.Gan nuotaikingas spalvotas filmas apie linksmus nuotykius Detroito Lions amerikietiško futbolo komandos treniravimo stovykloj.

RACHEL, RACHEL.Tai rimto pobūdžio psichologinė studija apie vieną jau pagyvenusią, bet neištekėjusią moterį, kurią gerai suvaidina Joanne Woodward. Šiame filme pirmą kartą režisuoja aktorius Paul Newman. Kai kurių kritikų laikomas vienu geriausių 1968 m. filmu. Tik suaugusiems.

REPORT ON THE PARTY AND THE GUESTS. Ši trumpa čekų gamybos alegorija apie totalitarizmą yra reikšminga kaip tik šiuo metu, kada Čekoslovakija yra sovietų okupuota.

ROMEO AND JULIET.Klasikinė Šeikspyro tragedija režisoriaus Franco Zeffirellio yra išradingai techniškai pastatyta, bet interpretuojama paviršutiniškai. Be reikalo parodoma viena nuogumo scena. Šis spalvotas pramoginis filmas tinka suaugusiems ir brandesniam jaunimui (Zeffirellio filmas nesumaišytinas su daug prastesniu to paties vardo italų gamybos filmu).

THE SEA GULL.Norėdamas išlaikyti Antono Chekhovo XIX amž. klasikinio veikalo dvasią, režisorius Sydney Lumet nufilmavo šį veikslą kaipo vaidinimą scenoje, naudodamas ilgus melodramatiškus monologus ir grupuodamas jo eigą pagal scenos aktus. Filmas išėjo statiškas ir muziejiškas. Venessa Redgrave vaidina “mergaitę, kuri gyvena provincijoj laisva kaip žuvėdra, iki tampa suvedžiota ir sunaikinta atsilankiusio rašytojo (James Mason). Simone Signoret puikiai atlieka senstančios artistės, rašytojo meilužės vaidmenį, o David Werner gerai vaidina jos sūnų. Filmas tinka tik suaugusiems ir vyresnio amžiaus jaunimui.

THE SERGEANT.Rod Steiger meistriškai pavaizduoja grubų, sadistišką seržantą, homoseksualą, taikos metu terorizuojantį JAV armijos bazę Prancūzijoje. Čia jis jausminiai prisiriša prie vieno gražaus kareivio (John Phillie Law) ir, norėdamas jį dominuoti, išardo jo draugystę su gražia jauna prancūze (Ludmila Mikael). Tiesiai, bet taktiškai ir nuosaikiai vaizduojami faktai kariuomenės gyvenime. Netinka nei jaunimui, nei vaikams.

Muzikuojant (nuotrauka Algirdo Grigaičio).