KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS, S. J.

Sveikinti reiškia kitą su džiaugsmu pripažinti

SVEIKINTI reiškia su džiaugsmu kitą, šalia savęs esantį, pripažinti; gėrį kitame atradus, nuoširdžiai patvirtinti; iš visos širdies gėrio kitam toliau linkėti.

Dievas yra Didysis Sveikintojas. Jis visa sukūrė. Jis visus šalia savęs pastatė būti. Kurdamas kitus, jis sveikina... Dievas kiekvienam savo gėrio kibirkštėlę įdiegė. Gėrį duodamas, kitus jis sveikina... Kiekvienam protingam kūriniui jis savo laimę paskyrė. Laimės kiekvienam linkėdamas, jis sveikina... Dievo kūrybiniu, gėriu besidalinančiu, laime skiriančiu sveikinimu visi mes esame... Ir esame Dievo vaikai.

Koks Tėvas, toks Sūnus. Tėvas yra Didysis Sveikintojas. Toks ir jo Sūnus, Kristus... Kristui vos atėjus į pasaulį, skambėjo sveikinimo

žodžiai: Ramybėgeros valios žmonėms. Savo gyvenime jis nuolat sveikino žmones. Sveikino, skelbdamas priartėjus Dievo karalystei. Sveikino aštuoniais palaiminimais. Sveikino, kviesdamas jį patį sekti, ragindamas viens kitą mylėti, skatindamas už viens kitą pasiaukoti.

Evangelija... visas Šventasis Raštas — tai rašytas Dievo sveikinimas. Pati Bažnyčia, Kristaus bendrija — tai Kristaus sveikinimą išgirdusių ir tarp savęs jo vardu besisveikinančių žmonių bendruomenė. Visi krikščionys yra Kristaus pasveikinti ir tarp savęs besisveikiną jo vardu...

Nors neverti, esam Dievo vaikai. Susirinkom pasisveikinti... Nors nepilnai ištikimi, esam Kristaus sekėjai. Susirinkom pasisveikinti... Pasisveikinti — tai džiugiai pripažinti, kad esam šalia..., kad turim gėrio iš Dievo ir iš Kristaus... Tai linkėti Dievo ir Kristaus palaimos viens kitam...

Susirinkom pasisveikinti... Bendrai pasimelsti... Kristuje pajuskim, kad esam šalia vieni kitų. Kristuje patirkim, kad visi turime gėrio iš jo. Kristuje vieni kitiems linkėkime bendros Dievo palaimos... Būkime vieni kitų pasveikinti, nes esame sveikinamibe mūsų pačių ypatingų nuopelnų — ir Dievo, ir jojo Sūnaus...