KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Ilgi vakarai
dar per tamsūs
rasti kelią
namo
grįžtančiam vyrui,
vaikų išėjusiam.