LAŠAI

Ateik, mielasis,
Aš tau pasakysiu,
Kad šiandien aš mačiau pūko lietaus lašus.

Jie nusileido lyg sparnais,
Ir buvo nubraukti dar neįgavę kvapo.
Jie nesuspėjo sužvilgėti mašinos stikle—
Jie atėjo ir išnyko.
Jie nevarvėjo stiklan trenksmo pribaigti.
Nes buvo jie jauni.
Ir jie nedaužė man akių.

Jie tiktai atsirado prie manęs.
Ir buvo nubraukti
— Švelniai.

Mielasis,
Ar tu man pasakysi.
Ko jie tokie lengvi.
Ne kaip kiti lietauslašai?
Ar tu man pasakysi.
Kodėl jie liko nubraukti net nevarvėję?
Ar tu man pasakysi,
Kodėl kiti
Taip daužosi stiklan?