SEKUNDĖS

Raudonas sekundžių
rodiklis
brūkšnelius vejas
elektrine jėga.

Tai belaikių amžių svoriu
užgulus amžinybė,
kaip deimantas,
rėžia
stiklą dabarties.

Nenuostabu, kad
kasdienė sekundė
tokia sunki.

O kas bepaliks?
Ar tik forma išrėžta?
Ar ir stiklas
anapus nuskris?

Išryškės
Jo šviesoje
tavo ir mano
amžinosios išvaizdos.