CIVILIZACIJA

Jaime Torres Bodet

Žmogus visad manyje miršta,
kai kitas žmogus kur nors miršta užmuštas
kitų žmonių neapykantos ir skubėjimo.
Žmogus, kaip aš, per mėnesius
motinos įsčiose paslėptas,
gimęs, kaip ir aš,
tarp vilčių ir tarp ašarų
ir, kaip aš, laimingas kentėjęs,
liūdnas džiaugęsis,
sukurtas iš kraujo, druskos, laiko
         ir svajonių.

Žmogus, troškęs būti daugiau nei žmogus.
Nesupratęs, kas būtų žmogus,
jeigu visi gyvenantieji
iš tikrųjų būtų žmonės!
Išdidūs, tiesūs,
galį linksmai išsižadėti
visko, ką paliekame
ateinantiems žmonėms:
meilės, moterų, sutemų,
mėnulio, jūros, saulės, pasėlių
ir užšaldyto ananaso skiltelių
ant rudens nulakuoto padėklo,
kieno akių atleidimo,
kurio šypsnio amžinumo,
ir visur, kas įvyksta ir praeina,
troškimą rasti
pilnutinės tiesos mastą.

Visados manyje miršta žmogus, kai Azijos,
ar Afrikos, ar Amerikos
upės pakrantėje,
ar Europos kurio miesto sode
žmogaus paleista kulka užmuša kitą
        žmogų.

Ir jo mirtis išardo
viską, ką laikiau iškeltą
savyje ant pastovių atramų:
pasitikėjimą savais didvyriais,
savo polinkį tylėti po pušimis,
išdidumą, kurį jaučiu, būdamas žmogus,
skaitydamas Platoną apie mirštantį Sokratą,
ir netgi vandens skonį,
ir ryškų džiaugsmą žinoti,
kad du ir du yra keturi. . .
Nes visa iš naujo pradeda rodytis
abejotina,
visa vėl padaryta ieškojimu
ir palieka tūkstantį klausimų be atsakymo
tą valandą, kai žmogus
įsiterpia su ginklu rankoje
į kitų žmonių ramų gyvenimą.

Staiga tuomet arterijos
 būtybės šaknys mus smaugia.
Ir niekas nebėra tikras savimi,
nei sėkloje daigas,
nei uoloje deimantas,
nei tirštoje tamsumoje žvaigždė,

kai yra žmonių, besipelnančių
savo laimėjimo duoną
kitų žmonių kruvinom dulkėm.

Vertė P. Gaučys

J. Torres Bodet, meksikiečių poetas, ilgus metus buvęs prancūzų literatūros profesorius, vėliau diplomatas, švietimo ir užsienio reikalų ministras, UNESCO generalinis direktorius. Savo poezijoje ieško naujovių, bet yra saikingas. Jo poezija vertinga tuo, kad savo įvairumu jis visad joje pasilieka pačiu savimi ir yra stipriai meksikietiškas.