Dalia Ancevičienė

DALIA VERBICKAITĖ - ANCEVIČIENĖ meną studijavo Illinois universitete. Dirbdama vienoje žymioje žaislų projektavimo kompanijoje, savo išradingumu padėjo tai kompanijai įsigyti nemaža patentų. Dar ir dabar daugelis vaikų Amerikoje ir kitur žaidžia jos suprojektuotais žaislais. Toliau meno studijas ji tęsė Čikagos Meno institute. Jau daug metu su savo darbais pasirodo įvairiose Amerikos meno galerijose ir parodose. Šis “Laišku lietuviams” numeris yra iliustruotas jos meno kūrinių nuotraukomis.