CHIARA LUBICH

"Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta”. (Mt6,33)

    Visa Evangelija yra tartum revoliucinis šūkis. Nėra žmonių žodžių, kurie prilygtų Kristaus žodžiams. Tik pasiklausykite: "Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita (t.y. kasdieniniai reikalai) bus jums pridėta”.

    Paprastai pirmutinis žmonių rūpestis yra ieškojimas visa to, kas reikalinga užtikrinti gyvybei. Gal ir tu taip elgiesi. Bet Jėzus tau pateikia kitokį požiūrį ir kitokį gyvenimo būdą. Jis reikalauja iš tavęs visiškai skirtingo elgesio nuo to, kuris paprastai vartojamas, ir to reikalauja ne tik vieną kartą, bet visada. O tai reiškia — visų pirma ieškoti Dievo karalystės.

    Kai su visa savo būtybe būsi susiorientavęs link Dievo ir darysi visa, kad Jis tau ir kitiems viešpatautų (t.y. visa valdytų savo įstatymais), tada Tėvas tau duos tai, kas kasdien yra reikalinga.

    Bet jeigu rūpinsies pirmiausia savimi, tada užsiimsi tik šios žemės dalykais ir tapsi jų vergu. Matysi šios žemės gėrybėse savo svarbiausią problemą, visų savo pasiryžimų tikslą. Tada kils tavyje didelė pagunda pasikliauti vien savo jėgomis ir gyventi, lyg Dievo visai nebūtų.

    "Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta”. Šiais žodžiais Jėzus viską apverčia aukštyn kojom. Jei tavo svarbiausias rūpestis bus Jis, jei gyvensi tik dėl Jo, tada visa kita nesudarys jokios problemos tavo gyvenime, bet bus tik priedas.    

    Ar tai ne utopija? Ar tai neįvykdomas žodis tau, modernusis žmogau, gyvenantis šiandien industrijos užkariautame pasaulyje, kur viešpatauja tik konkurencija ir dažnai ekonominė krizė? Tau tik norėčiau priminti, kad medžiaginiai sunkumai ir kova dėl buities nebuvo mažesni Galilėjos gyventojams, kai Kristus pasakė šiuos žodžius.

    Tai nėra jokia utopija, o tik tavo gyvenimo pagrindas: ar gyveni tik sau, ar gyveni Dievui.

    Pasistenkime gerai suprasti šiuos žodžius: "Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta”. Jėzus šiais žodžiais neskatina tavęs būti tinginiu, pasyviu žemiškuose dalykuose bei neatsakingu ar paviršutinišku savo darbe. Jėzus čia tik nori susirūpinimą pakeisti konkrečia veikla, panaikindamas susirūpinimą, baimę ir nerimą.

    Juk jis sako: "Pirmiausia ieškokite karalystės. ..” "Pirmiausia” tai reiškia, kad tai būtų pats pirmasis mūsų rūpestis iš visų darbų ir užsiėmimų. Tačiau tai nereiškia, kad krikščionis neturėtų užsiimti tais dalykais, kurie reikalingi jo gyvybės išlaikymui.

    "Ieškoti Dievo karalystės ir jo teisybės” reiškia elgtis pagal Kristaus mokslą, paskelbtą Evangelijoje. Tik ieškodamas Dievo karalystės, krikščionis ras nepaprastą galią, kurią suteikia dangiškasis Tėvas.

    Papasakosiu vieną įvykį. Tai buvo prieš keletą metų, bet tebėra labai aktualu ir šiandien. Iš tikrųjų pažįstu daug berniukų ir jaunuolių, kurie dabar taip elgiasi, kaip elgėsi toji mergaitė.

    Jos vardas buvo Elvyra. Lankė mokytojų seminariją. Buvo neturtinga. Tiktai aukštais pažymiais galėjo užsitikrinti studijų tęsimą. Ji buvo tvirto tikėjimo. Jos filosofijos profesorius buvo bedievis, todėl neretai mokslą apie Kristų ir Bažnyčią parodydavo bespalvį ar net klaidingą. Mergaitės širdis užsidegdavo; ne dėl savimeilės, bet dėl Dievo meilės ir dėl savo draugių. Nors gerai žinojo, kad pasipriešindama profesoriui galėjo gauti blogus pažymius, bet vis tiek negalėjo susilaikyti. Pakeldavo ranką, paprašydavo balso ir sakydavo: "Profesoriau, tai netiesa”. Kartais gal ir negalėdavo gerai atsikirsti prieš gudrius proefsoriaus išvedžiojimus, bet žodžiuose "netiesa, profesoriau” glūdėjo mergaitės tikėjimas bei tiesos meilė ir vertė visus susimąstyti.

     Draugės ją mylėjo ir stengėsi atkalbėti nuo tų atsikirtimų, nes jie galėjo būti žalingi, tačiau Elvyra nepasidavė.

     Praėjus keliems mėnesiams, atėjo laikas atsiimti knygutę su pažymiais. Mergaitė ją paima drebėdama. Bet pagaliau džiaugsminga staigmena! Knygutėje buvo įrašyta 10! Tai aukščiausias pažymys.

     Visą laiką ji stengėsi ieškoti Dievo ir jo teisybės, o visa kita buvo gausiai pridėta.

     Jeigu visuomet ieškosi Tėvo karalystės, pajusi, kad Dievo Apvaizda pasirūpins visais tavo gyvenimo reikalais. Patirsi, kokia nepaprasta yra Evangelijos galia.