Marija Tūbelytė   Lugano ežeras

Vaizdas iš studijos Portlande  Marija Tūbelytė

Lietuvaitė

Budistų vienuolė

Kinietė

Mergaitė