Kristina Veselkaitė

     Geras draugas. .. Kokia gi čia nepaprasta žmogaus rūšis, kad kiekvienas jo trokšta, ieško? Manytum, kad iš tokio didelio žmonių skaičiaus būtų lengva nustatyti, koks tas “geras draugas” turėtų būti. Bet patyrinėję tuos "geruosius draugus”, matome, kad kiekvienas jų yra kitoks, kiekvienas vienas kitą papildo.

     Kai dar buvome maži, draugų būdo savybės nedarė didelio skirtumo. Jei kitam, kaip ir tau, patiko purve ar smėlyje kapstytis, po balas braidyti — tai jis buvo geras draugas. Vėliau pradėjome truputį atsargiau rinktis savo draugus. Buvo žiūrima, ar jis užsiima tuo pačiu sportu, ar mėgsta tas pačias knygas, ar pasikviečia į savo namus pažaisti ir smagiai praleisti laiką. Dažnai bręstantis vaikas nori patirti, kaip draugas išlaiko paslaptis, ypač tas, kai prisipažįstama, koks berniukas ar kokia mergaitė tau patinka. Vaikystės draugai gali pasilikti draugai visą gyvenimą, nors tai retai pasitaiko. Dažnai vaikystės draugai taip pasikeičia, kad jų beveik neatpažįsti. Iš draugų jie pasidaro tik pažįstami, nes jau pamatai, kad yra sunku vienam prie kito prisitaikyti ir ką nors bendra surasti.

     Pažiūrėkime, kaip žodyne apibūdinamas "geras draugas”: "Žmogus, artimas savo pažiūromis, veikla, gyvenimo būdu”. Jei šio apibrėžimo pakaktų, kiekvienas turėtų tūkstančius draugų, bet jų draugystė būtų paviršutiniška. O kaip suprasti tai, kad kartais labai skirtingi žmonės būna geri draugai? Atrodo, kad čia pagrindinis žodis yra "geras”. Žodynuose randame, kad šiam žodžiui yra labai daug sinonimų. Geras draugas yra tas, kuris yra teigiamas savo turimomis savybėmis. Draugai turi vienas kitą pakęsti. Draugas turi būti toks "kaip reikia”. Jis sugeba prisitaikyti prie įvairių aplinkybių, žino, kaip kur elgtis. Jis turi būti doras, laikyti paslaptis, tave užtarti, palaikyti. Jis turi būti žmoniškas, nuolankus, suprasti tavo nuotaikos pasikeitimus. Draugas turi būti malonus, dalyvaująs tavo gyvenime ir tave kviečiąs jo gyvenime dalyvauti. Geras draugas būna gailestingas ir nepiktas-, kai jam padarai skriaudą, tuoj nešoka keršyti. Jis gerai moka savo darbą — visad žino, ką daro ir kokios pasekmės iš to gali kilti. Jis yra gabus ir sumanus, mokąs su tavimi pajuokauti, tave užimti ir įdomiai praleisti su tavim laiką. Draugas, kuris yra naudingas, tau padeda, kai reikia pagalbos. Geras draugas turi tave labiau pažinti negu kiti. Jis visiems yra žinomas, kaip geras žmogus, kurį visi norėtų turėti draugu. Jis tave saugoja, neveda į pavojingas situacijas, tave palaiko ir neapleidžia, kai tave slegia gyvenimo sunkumai.

     Peržiūrėję šį gero draugo ypatybių sąrašą, matome, kad jos visos yra vienodai svarbios. Visos tos ypatybės turi būti suderintos ir atrastos viename asmenyje, o tai nėra lengva. Dažnai vienas ar kitas punktas būna silpnesnis, bet vis dėlto visos tos ypatybės geram draugui būtinos.

     Pasitaiko, kad vienas iš draugų pradeda domėtis naujais dalykais, šiek tiek pasikeičia. Jei tu esi jo geras draugas, turi sugebėti prisitaikyti. Jei draugo naujas gyvenimo būdas tau nepriimtinas — draugystė susilpnės arba ir visai pasibaigs.

     Žmogus gali turėti daug gerų draugų, bet tarp jų dažniausiai yra tik vienas "geriausias draugas”. Toks draugas žino šiek tiek daugiau tavo paslapčių, jis artimesnis negu kiti. Kartais jau nuo mažens šis draugas užpildo labai svarbią vietą tavo gyvenime. Jis yra lyg tavęs dalis. Kai toks tavo artimiausias draugas pradeda nuo tavęs atitolti, bijai jį prarasti, stengiesi sulaikyti, bet kai matai, kad jis nori tavęs atsikratyti, atsiskyrimas pasidaro dar didesnis. Asmuo, kurį buvusieji geri draugai yra apvylę, pasidaro bailus naujoms draugystėms. Jis jau nebepasitiki nei savimi, nei naujais draugais. Retai pasitaiko, kad toks žmogus vėl surastų tikrai gerą draugą. Jeigu su kuo jis ir bendrauja, tai tik paviršutiniškai.

     Draugystė nėra paprastas reiškinys. Žmogus yra painus kūrinys ir negali gero draugo pasidaryti pagal receptą. Tačiau geras draugas reikalingas kiekvienam, norint užpildyti tam tikrą vietą savo širdyje. Poetas Kahlil Gibran yra rašęs: "Žmonių draugystėje viena siela nevaldo kitos, nes abi yra skirtingos. Draugystėje ir meilėje abi kartu ištiesia rankas ir randa tai, ko viena pati negalėtų rasti”.