Stasys Žilevičius.

Šio numerio234 ir235 psl, iliustruoti Stasio Žilevičiaus nuotraukomis iš Utah valstybinio parko. Tai yra nuostabios gamtos sukurtos "skulptūros”. S. 'Žilevičius mėgsta keliauti ir fotografuoti. Jis yra pagrindinis Foto archyvo parodų organizatorius Čikagoje.