Kaip jau buvo kelis kartus pranešta, ruošiame ekskursiją į Australiją Lietuvių dienų proga jų sostinėje Camberroje. Išskrendame Pan American linijos lėktuvu gruodžio 16 d. Pakeliui tris dienas praleisime Naujoje Zelandijoje. Aplankysime garsiąją geizerių vietovę Rotorua, susipažinsime su maorų folkloru ir papročiais. Gruodžio 22 d. atskrendame į Sydney. Čia, kas norės, galės pasilikti ilgiau, o kiti galės vykti pas savo gimines ar pažįstamus į kitus miestus. Lietuvių dienos bus Camberroje nuo Kalėdų iki Naujųjų metų. Kas nemano apsistoti pas gimines ar pažįstamus, bet nori viešbučių Sydney, Camberroje ar kur nors kitur, tegul tuoj mums praneša, nes vėliau gali nebūti vietos. Iš Sydney išskrendame atgal sausio 3 d. Pakeliui sustojame trims dienoms Havajuose. Grįžtame į Čikagą sausio 7 d. anksti iš ryto.

     Kas nori su mumis vykti į Australiją, perskaitę šį pranešimą, nelaukdami nė vienos dienos, tuoj praneškite šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787. Gavę jūsų pranešimą, tuoj išsiųsime registracijos lapus. Jau esame šiek tiek susivėlavę su viešbučių ir lėktuvų rezervacijomis, tad kurie norite kuriame nors mieste gauti viešbučius ir lėktuvų rezervacijas iš Sydney į bet kurį kitą miestą, kaip galima greičiau praneškite.

     Kelionė su viešbučiais ir ekskursijomis Naujojoje Zelandijoje ir Havajuose kainuos iš Čikagos apie 2400-2500 dol., o iš Kalifornijos — trimis šimtais pigiau.