Karalienių koplyčios fragmentas Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje.

Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia Antkainyje (Vilniuje), kur dabar yra perkeltas šv. Kazimiero karstas.

Ornamentikos fragmentas Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje.