Pirmo skyriaus mokinys į klausimą, kokia mums yra nauda iš vandens, pagalvojęs taip atsakė:

—    Jeigu nebūtų vandens, tai žmonės neišmoktų plaukti, o tada daug žmonių, nemokėdami plaukti, prigertų.

*

Du vokiečiai, pramokę anglų kalbos, užėjo Amerikoje į restoraną, atsisėdo prie staliuko ir vienas sako gėrimų padavėjui:

—    Bartender, two Martinis!

Padavėjas paklausia:

—    Dry?

—    No, zwei! — drąsiai atsako vokietis.

*

Nudistų pliaže klientas priekaištauja jį aptarnaujančiam padavėjui:

—    Dėl ko jūs taip neaiškiai kalbate, aš nieko nesuprantu!

—    Ką gi aš galiu padaryti, — aiškinasi padavėjas, — mano burna pilna monetų.

*

Du smarkiai pasigėrę vyrai rėpliojo visom keturiom tarp geležinkelio bėgių.

—    Kiek daug laiptelių turi šie laiptai! — skundžiasi vienas.

—    Ir turėklai labai žemi, — priduria antras.

*

Du keliautojai mato Amazonės džiunglėse, kaip vietinis gyventojas veda prie bedugnės savo žmoną su akmeniu, pririštu po kaklu.

—    Matai, — pastebėjo vienas keliautojas, — kaip pas juos suprastintas skyrybų klausimas.

*

Mokytojas bara mokinį, įpratusį meluoti:

—    Ką sakytum, jeigu už visas savo melagystes vieną rytą atsibustum pragare?

—    Pirmiausia pasakyčiau: “Labas rytas, pone mokytojau”, — atsakė mokinys.

Gydytojas, apžiūrėjęs pacientą, jam sako:

—    Man labai sunku pasakyti, kokia liga tamsta sergi. Gal čia bus kaltas alkoholis.

—    Gerai, daktare, tai aš ateisiu kitą kartą, kai tamsta būsi blaivus.

*

Motina su savo penkerių metų dukryte iš miesto nuvažiavo į kaimą pas gimines jų ūkyje paatostogauti. Mergytė žaidė kieme. Staiga atbėga pas mamą ir sako:

—    Mama, maži paršiukai parvertė ant žemės didelį paršą ir nuo jo krūtinės sagas trauko!

*

Vienas vyras, parėjęs iš operos, labai išgyrė Renatos Tebaldi dainavimą, girdint mažai žinomai dainininkei.

—    Baisus čia daiktas, — su panieka ištarė dainininkė, — jeigu aš turėčiau tokį balsą, kaip ji, tai ne taip dainuočiau!

*

Paplūdimyje susitiko dvi draugės. Viena klausia, koks šiandien vanduo.

—    Nuostabus, — atsako antroji, — pilnas vyrų!

Susitiko du draugai. Vienas sako:

—    Šiandien aš radau pasagą. Ar žinai, kad tai reiškia laimę?

—    Kokia čia laimė, — atsako antras, — dabar vargšas arkliukas turės vaikščioti basas.

*

Vienoje įstaigoje buvo sekretorė, kuri labai dažnai, užsikniaubusi ant stalo, miegodavo. Direktorius kartą ją už tai labai rimtai įspėjo.

—    Matote, pone direktoriau, — teisinosi sekretorė, — namie aš turiu mažą vaikutį, kuris man neduoda miegoti.

—    O, tai puiku! — pradžiugo direktorius, — rytoj jūs atsineškite tą vaikutį į įstaigą.

*

Aktorius, grįžęs iš gastrolių, giriasi savo kolegai:

—    Tai buvo tikras triumfas. Koncertavau atvirose aikštėse, o publika nuolat plojo.

—    Tai buvai laimingas, — atsakė draugas, — kitą savaitę jau taip nebūtų buvę.

—    O dėl ko?

—    Mat oro biuras pranešė, kad kitą savaitę atšals oras, tai nebus uodų.