Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

AUTOMOBILIŲ IR KELIŲ TERMINAI

     L. Dambriūnas 1963 metų "Gimtosios kalbos” pirmajame numeryje (6-9 psl. davė automobilių ir kelių terminų sąrašą. Medžiagą jis buvo surankiojęs iš įvairių šaltinių. Manome, kad ir mūsų skaitytojams bus naudinga į tą sąrašą pažvelgti ir išmokti kai kuriuos naujus terminus. Čia tą sąrašą beveik ištisai perspausdiname, pridėdami vieną kitą pastabą. Po kiekvieno termino skliausteliuose paduotas numeris reiškia to žodžio kirčiuotę.

akseleratorius(1) — žr. greitintuvas.
akumuliatorius (1) — battery.
alkūninis velenas (3b) — crankshaft.
amortizatorius (1) — shock absorber.
antifrizas (2) — antifreeze. (Turbūt geriau būtų sakyti antifryzas. Red.).
aplanka (2) — detour.
atatranka (1) — bumper. (Kiti siūlo žodžius: buferis arba taukšas. Red.).
atidengiamasis (automobilis) — convertible.
aušintuvas (2) — radiator.
autokelis (1) — motor highway.
automatinis valdymas (1) — automatic control.

autostrada (2) — motor highway, superhighway.
autovežimis (1) — motor vehicle.
cilindras (1) — cylinder.
diferencialas (2) — differential gear.
dujiklis (2) — žr. karbiuratorius.
duslintuvas (2) — muffler.
dvikryptė gatvė (2) — two-way street.
eismas (4) — traffic.
eismo šviesos (4) — traffic lights.
eismo ženklas (3) — traffic sign.
elektrinis degtukas (2)—cigarette lighter. (Gal geriau jį vadinti žiebtuvėliu. Red.).
garažas (2) — garage.
gaubtuvas (2), gaubšlė (4) — hood.
gazolinas (2) — gazoline, gas.
gazolino bakas (2) — gazoline tank.
generatorius (1) — generator.
greičio riba (4) — speed limit.
greičių dėžė (4) — gear box.
greičių svirtis (1) — gear shift lever.
greitintuvas (2) — accelerator.
greitis (2) — gear (žr. krupliaratis).
greitkelis (1) — expressway.
greitmatis (1), greičiomatis (1) — speedometer.
grindinys (3b) — pavement.
groteliai (2) — grille.
instrumentų lenta (4) — instrument panel.
išmetamasis vamzdis (2) — exhaust pipe.
įklotas (2) — mat (įklojamas guminis patiesalas automobilyje).
įvažiuojamasis — drive-in, pvz. įvažiuojamasis teatras (kinas).
įvorė (1) — bushing ("buksva”).
karbiuratorius (1) — carburetor.
kardano velenas (3b) — universal shaft.
kelias (4) — way, road, roadway; vietinio susisiekimo kelias — local traffic, magistralinis kelias — through traffic.
kelio įsijungimas (2) — merging traffic.
kelio juosta (1) — lane (dviejų juostų kelias — two lane roadway).
kelio pirmumo teisė (1) — right of way (užleisti kelią — yield the right of way).
korpas (automobilio) — body.
krypties rodiklis (2) — directional indicator.
kryptis (4) — direction.
kryžkelė (1) — crossroad.
krumpliaračių sankaba (1) — gear (žr. greitis).
krumpliaračių sankabos dėžė (4)—gear box (žr. greičių dėžė).
krumpliaratis (1) — gearwheel.
lingė (1) — suspension spring.
matomumas (2) — visibility, clearance (blogas matomumas — low clearance).
motociklas (2) — motor cycle.
motorinis dviratis (1) — motor bicycle.
motorinis vairavimas (1) — power-steering.
motorinis skuteris (1)— motor scooter.
motoro suderinimas (1) — motor tuning.
nuotolis (1) — distance.
nelaimingas įvykis (1) — accident.
padanga (3b) — tire (atsarginė p. — spare tire).
paskirstomasis velenas (3b) — cam shaft.
paleidiklis (2) — starter.
pasėdas (2) — seat pad.
pavara (3b) — transmission, gearing.
pedalas (2), pamina (3b) — pedal (greitintuvo, stabdžio p.).
perjungiklis (1) — gearshift.
perskirta autostrada (2) — divided highway.
pervaža (1) — crossing.
posūkis (1) — curve; turn (posūkis į dešinę, į kairę — right, left turn).
pralanka (3b)—cloverleaf intersection
pravaža (3b) — driveway.
priekaba (1) — trailer.
priešakinis (automob.) langas (3b) — windshield.
radiatorius (1) — žr. aušintuvas.
ratų išlyginimas (1) — wheel alignment.
ratų plokštės (2) — wheel discs.
rutulinis guolis (2) — ball bearing.
sankaba (1) — clutch.
sankryža (1) — intersection.
saugumas (2) — safety.
sėdynių apvalkalai (3b) — seat covers
signalas (2) — signal.
sirena (2) — horn (duoti ženklą sirena — to signal with horn).
sparnas (2) — fender.
spidometras (2) — žr. greitmatis.
srovės paskirstytojas (1) — distributor.
stabdys (4) — brake; kojinis stabdys — foot brake, rankinis stabdys — hand brake.
starteris (1) — žr. paleidiklis.
statyti (automobilį) — to park.
statykla (2) — parking place.
stūmoklis (2) — piston.
stūmoklio žiedas (4) — piston ring.
sunkvežimis (1) — truck.
susidūrimas (2) — collision.
šaligatvio briauna (4) — curb.
šalikelė (1) — shoulder of the roadway; wayside.
šasi — žr. važiuoklė.
šildytuvas (2) — heater.
švaistiklis (2) — connecting rod.
šviesos signalas (2) — light signal.
transmisija — žr. pavara.
vairas (4) — steering wheel.
vairuoti (automobilį) — to drive a car.
vairuotojas (1) — driver.
vairuotojo leidimas (2) — driver’s license.
valytuvai (2) — wipers.
variklis (2) — motor engine.
varomasis velenas (3b) — propeller shaft.
važiuoklė (2) — chassis (automobilis be korpo).
ventilis (2) — valve.
vėdintuvas (2) — fan.
vidaus degimo variklis (2) — internal combustion engine.
vienakryptė gatvė (2)—one-way street.
vožtuvas (2) — valve.
uždegimas (2) — ignition.
ženklas (3) — sign.
žibintuvas (2) — flashlight.
žvakė (2) — spark plug.

■ Aviloje, Ispanijoje, įvyko katalikiškųjų žemdirbių ir žemės ūkių sąjūdžių tarptautinės federacijos suvažiavimas. Iš 40 šalių dalyvavo 130 atstovų. Popiežiaus vardu sveikindamas kard. Casaroli priminė socialinio teisingumo reikalą: negalima toleruoti nelygybės, kai dalis žmonių gyvena pertekliuje, o daugelis kenčia alkį. Egoizmas grubiai prieštarauja krikščioniškam solidarumui. Reikia, kad visi galėtų naudotis žemės gėrybėmis.