PIETRO CAVALLINI   (1285— 1308)

KRISTUS

(Iš “Paskutinio Teismo)

Šv. Cecilijos vienuolyne Romoje

 

GIOTTO KŪRYBA

      Giotto, važinėdamas po Įvairius Italijos miestus, dekoravo bažnyčias ir didikų rūmus religinio turinio freskais. Tuose jo freskuose matome visai naują vaizdavimo būdą. Pirmiau paveikslai būdavo visi panašūs, šabloniški, negyvi ir plokšti. Jis stengėsi atvaizduoti gyvus žmones, mąstančius ir jaučiančius. Jis pirmasis pradėjo vaizduoti ne plokščius paveikslus, bet esančius erdvėje, įvedė į tapybą trečiąjį matavimą. Giotto yra vienas pagrindinių bažnytinio meno kūrėjų. Jo įtaka to meto dailininkams buvo labai didelė. Visi 14 amžiaus menininkai aklai jį sekė. Meno istorijoj keturioliktąjį amžių galime teisingai vadinti Giotto amžiumi. Giotto mokiniai nieko naujo į meną neįnešė, bet aklai kopijavo savo mokytojo stilių. Paskutinis “giotti-ninkų” atstovas buvo Spinello Aretino (1333-1410). Penkioliktojo amžiaus pradžioje prasidėjo nauja renesanso srovė, kurios pirmūnu galime skaityti Masaccio (1401-1428).