Galleria Pitti, Florencija

FILIPPO LIPPI (1406—1469)

MADONA

      Fra Filippo Lippi kai kuriu meno istorikų yra laikomas didžiausiu Florencijos mokyklos tapytoju iki Leonardo da Vinci. Bet gal tai yra per daug pasakyta. Tiesa, jo kūriniuose yra kažkas, ko gal būt nerandame kitų menininkų paveiksluose.

      Filippo Lippi buvo vienuolis, bet pašaukimo vienuoliškam gyvenimui neturėjo. Apie jo gyvenimą, apie jo romansus su Lucrezia Buti yra prirašyta daug įvairiausių istorijų. Be abejo, tai buvo ypatingas žmogus, kuris ir į meną įnešė kažką ypatingą. Jo madonos daugiau yra panašios į gražias, elegantiškas pasaulietes moteris. Bendrai, šio perijodo mene vyksta lyg ir persilaužimas iš dvasinės išraiškos paveikslų į pasaulietiškus.

      Įdomus yra F. Lippi madonų ir kūdikių vaizdavime. Jo madonų veiduose pastebimas moteriškas švelnumas, bet drauge ir kažkoks švelnus liūdesys. Jo vaizduojami kūdikiai yra gyvi, linksmi, kartais net atrodo išdykę. Daugiausia jo kūrinių yra Florencijos meno galerijose. Yra nemaža ir jo dekoruotų bažnyčių bei koplyčių įvairiuose Italijos miestuose.