—    Jau man būtų laikas vesti, — skundžiasi subrendęs vyras, — bet kurią tik surandu, vis nepatinka motinai.

—    Tai susirask panašią į ją.

—    Buvau susiradęs — tada užprotestavo tėvas...

* * *

Tėvas sūnui:

—    Ar tau padėti išspręsti matematikos uždavinį?

—    Nereikia, tėveli. Mokytojai labiau patinka, kai klaidas daro patys mokiniai.

—    Tavo kaimynė neįtikėtinai greitai atpratino savo vyrą grįžti vakarais namo. Kaip jai tai pavyko?

—    Kai jis pirmą kartą vėlai grįžo namo, žmona paklausė: “Tomai, ar tai tu”. Ir tai iškart padėjo.

—    Kodėl?

—    Mat jos vyro vardas Mykolas.

* * *

—    Kaip jaučiasi jūsų žmona?

—    Baisu! Ji skundžiasi neuralgija, neuritu, neurastenija, neuroze...

—    Bet juk tomis ligomis neįmanoma sirgti tuo pačiu metu!

—    Įmanoma. Mat jūsų motina padovanojo jai medicinos žodyną. Dabar ji apsistojo ties raide “N”.

* * *

Mokytojas mokiniui:

—    Tu nuolat vėluoji į pamokas. Argi nežinai, kada jos prasideda?

—    Nežinau. Kai aš ateinu, jau jos visada būna prasidėjusios.

* * *

Danutė su tėveliu išėjo pasivaikščioti. Jis vis fotografavo savo dukrą.

—    Tėveli, dabar man nupirk šokolado ir nufotografuok, kai aš jį valgau!

* * *

Kalbama, kad škotai laibai šykštūs. Kartą vyras (škotas) sako žmonai (škotei):

—    Girdėjau, kad tavo pusbroliui daktaras prirašė griežtai laikytis dietos.

—    Puiku! Tai dabar mes galėsime jį pakviesti pietų.

Kai jis atėjo ir visi kokį pusvalandį pasikalbėjo, žmona sako vyrui:

—    Pasiūlyk svečiui ko nors gaivinančio.

—    O taip! — susigriebė vyras ir atvėrė langą, kad įeitų gaivinančio oro...

***