DAUGELIUI tėvų kyla klausimas, kaip gavėnios metą įprasminti šeimai, ypač mažiems vaikams. Geriausia pradėti nuo Pelenų dienos. Mažyčiai su nepaprasta nuostaba ir pagarba seka, kai kunigas jų kaktas žymi pelenų kryžiumi. Grįžus namo, reikėtų trumpai paaiškinti tos dienos ir visos gavėnios prasmę. Galima tą pačią dieną su vaikų pagalba iš kambarių pašalinti visas žydinčias gėles ar jų imitacijas, o matomoje vietoje pakabinti Kristaus kančios paveikslą. Kai didesni vaikai sprendžia, ko per šią gavėnią atsisakytiar saldainių, ar pyragaičių, tėvai gali patarti vietoj to stengtis būti ypatingai paklusnūs tėvams ir paslaugūs broliams. O gi tai daugeliui vaikų tikra auka!

Gavėnioje, o ypač Didžiosios savaitės metu, reikėtų sumažinti juokingų televizijos programų žiūrėjimą. Vietoj to, po vakarienės sudaryti progą visai šeimai keliolika minučių klausytis religinės muzikos, pvz. gregorianinio giedojimo. Mažiems vaikams jis labai patinka. Vakarinėms pasakoms parinkti medžiagą iš Kristaus gyvenimo. Mamytės gali kas vakarą dar vienu ypatingu būdu priminti gavėnią, patiekdamos "rankutes" prie pagrindinio valgio kiekvienam šeimos nariui. "Rankutės" yra jau mums pažįstami pretzeliai. Užtenka po vieną, kaipo simbolį. Iki XV amžiaus "rankutės" buvo gavėnios duona, savo kryžmumu simbolizuojančios maldai sukryžiuotas rankas. Pagamintos tik iš vandens ir miltų, jos atšviečia gavėnios-susivaldymo laiką. Jas gali kas dieną patys vaikai iškepti.