•    Slėpdama savo deimantinį 6000 dol. vertės žiedą, viena moteris buvo jį įvyniojusi į maišą su pirkiniais. Užsimiršusi, išmetė tą maišą į šiukšlių dėžę, kurią šiukšlių išvežėjai nugabeno į atmatų vietą. Kai moteris pasigedo to žiedo, sanitarinio distrikto tarnautojai padėjo jai raustis po tuos šimtus tonų šiukšlių. Ir buvo rastas jos išmestas maišelis su žiedu. Ryžtas gali pasiekti neįtikėtinų laimėjimų.

•    St. Paul, Minn., aukšesniųjų mokyklų lankytojai turėjo atsakyti į klausimą, kas mergaitę daro populiarią. Atsakymai buvo: ji paprastai pirma pagalvoja apie kitų gerovę; ji labiau rūpinasi kitų, negu savo reikalais; su ja lengva sutarti.

•    Policijos apskaičiavimu, per vienerius metus Amerikoje bankų plėšimuose buvo pagrobta puspenkto milijono dolerių. Tačiau per tuos pačius metus įvairiose JAV įstaigose buvo išleista 500 milijonų dolerių, renkant šiukšles ir atmatas, ne vietoje numestas. Tvarkingumas ir įstatymų laikymasis visuomet sutaupytų daug lėšų kultūringiems dalykams.

•    JAV steigėjai 1751 m., dar 25 m. prieš nepriklausomybės paskelbimą, užsakė Anglijoje laisvės varpą su įrašu iš Levitų knygos (XV, 10): "Skelbki laisvę visoje žemėje visiems gyventojams". Nepriklausomybės paskelbimo dokumente įrašė, kad visi žmonės yra sutverti lygūs, kad jie Tvėrėjo yra apdovanoti neatimamomis teisėmis. Religiniai idealai yra žmogaus laisvės pagrindas.

•    Vienas Londono advokatas, norėdamas nuobodžiaujančiam jaunimui rasti kokį nors užsiėmimą, pradėjo organizuoti jaunuolių pagalbą invalidams ir seneliams. Atsirado 2000 jaunuolių, kurie, vadovaujami aštuonių jaunų patarėjų, gražiai aptarnauja senelius ir invalidus, atnešdami pirkinius, maistą ir atlikdami kitus darbus.

•    Vienas Wales gyventojas pamilo savo kaimynę, bet ši juo nesidomėjo. Jis jai parašydavo meilės laišką ir prakišdavo pro jos buto duris, būdamas labai drovus kalbėtis. Taip jis darė kas savaitę per 42 metus. Iš viso parašė 2.184 meilės laiškus. Ir ją laimėjo: juodu susituokė, tik jau būdami 74 metų amžiaus.