J. p.

•    Dingo berniukas Michigane. Buvo suorganizuoti 25 žmonės, kurie jo ieškojo visą naktį. Apie 5 val. ryto berniukas pats sugrįžo. Klausinėjamas, kodėl jis pabėgo, pasakė, kad jam buvo atėjusi eilė lėkštes plauti. Tinginys dažnai daug vargo sudaro sau ir kitiems.

•    Medicinos žurnalas "Today's Health" skelbia, kad žmogus per savo gyvenimą vidutiniškai suvaikščioja 65.000 mylių. Jis net 13 kartų nueitų iš Niujorko į Kaliforniją ir atgal. Žmogaus kojoje yra 26 kauleliai, 33 sąnariai, sujungti 107 raiščiais - gyslomis ir palaikomi 19 muskulų. Nuostabi Tvėrėjo sukurtos gamtos santvarka.

•    Vienas Londono jaunuolis prarado beveik 200 tarnybų dėl to, kad vėlai ateidavo į darbą. Pagaliau jis pavogė 56 dol. nuo draugo ir pakliuvo kalėjiman. Kai teisėjas jį ragino nedrybsoti lovoje, o laiku atsikelti, jis aiškinosi, kad jis mėgsta gulėdamas svajoti, kaip būtų gera turėti darbą su daug pinigų. Lietuviai sako: tinginio naudą vėjas gaudo.

•    Polijo auka, 35 m. moteris, pamatė, kad 6 pėdų tanke jau žemyn burna plūduriuoja 3 m. berniukas. Vos pati pajudėdama, nusirišo nuo kojų geležis, įstengė nuplaukti iki berniuko ir ištraukusi, 10 minučių darydama dirbtinį kvėpavimą, jį atgaivino. Auka ir ryžtas daug gali.

•    Ligoninės tarnautoja Anglijoje labai nustebo, kai sužinojo, kad viena jos buvusi pacientė testamentu jai paliko 280 dolerių. Testamente buvo įrašyta: "Tai skiriu Jane Chapman už jos gerumą, man parūpinant stiklą vandens, kai aš to prašiau". Ypač ligonis yra dėkingas už jam teikiamą pagalbą.

•    Didžiojoje Miami upėje, Ohio valstybėje, pamažu skendo į ją nuo kelio nušokęs automobilis, ant kurio stogo stovėjo 50 m. moteris, šaukdama: "Gelbėkite, nemoku plaukti". Ją matė 12 žmonių, bet nė vienas nepadėjo. Tragiška, kai mūsų laikais yra žmonių su akmens širdimis.

•    Niujorko požeminio susisiekimo stotyje nualpo 26 m. mergina ir nuo platformos nuvirto ant bėgių. Jos draugė, pamačiusi artėjantį traukinį, tą pačią akimirką šoko žemyn. Konduktorius užgulė ant stabdžių. Nors sulėtėjęs, bet nebesustabdomas traukinys perriedėjo. Gelbėtoja jau buvo suspėjusi draugę su savimi įtraukti į bėgių tarpą. Per jas pervažiavo trys vagonai, bet nė viena nebuvo sunkiai sužeista. Yra heroiškų draugų ir mūsų laikais.

•    Perlų žvejai Afrikoje ištraukė austrę, kurioje rado perlą beveik balandžio kiaušinio didumo. Žvejų kapitonas džiaugėsi kad už jį bus galima gauti apie 100.000 dolerių. Deja, bevalant perlą, buvo rasta, kad mikroskopinis jūrų kirminėlis buvo prasigraužęs pro patį perlo vidurį, padarydamas jį beverčiu. Daugelis labai talentingų asmenybių leidžiasi būti sunaikinamos atstumiančios ydos kirmino.

•    Karalienė Viktorija, išgirdusi nuostabų Paderewskio skambinimą, jam pasakė: "Pone Paderewski, jūs esate genijus!" — "Gal būt. Jūsų Didenybe", atsakė Paderewskis, "bet prieš tai aš buvau labai kietas darbininkas". Michelangelo sakydavo: "Jeigu žmonės žinotų, kaip sunkiai aš turiu dirbti, kad pasiekčiau savo meistriškumą, neatrodo, kad jie stebėtųsi".

•    Anglijoje viena moteris apie 5 val. ryto išgirdo gąsdinantį triukšmą. Atsikėlusi pažiūrėti, pamatė, kad į jos namelio duris įvažiavęs sunkvežimis. Ji greitai atsigavo ir šaltos britės papročiu pasakė šoferiui, kad tuoj išvirsianti jam arbatos, tik neturinti nė kiek pieno. "To tai jau yra net 3000 galionų ties jūsų slenksčiu", atsakė šoferis. Kiek žmonių įstengia išlaikyti šaltumą sunkiais momentais?