DANGUOLĖ SADŪNA1TĖ

                   *  *  *

Automobilio nelaimė.

Gatvių sąnkryžoje:
Melrose ir Mali.

2.

Čia Dievas pasisveikino
                   su tavim,
be aksominės pirštinės — —
:     :     :     :     :          
Norėjo nuvilkti nuo tavęs
                                      kūną?
(Kaip iš mados išėjusi kostiumą.)

3.

Rytoj išrašys tave iš ligoninės — —
(Rytoj,
nauja diena — dovana,
kurios nebijosi atidaryti.)

                   *  *  *

1.

Girdžiu,
esi ištekėjusi.
(Net ir šeimos susilaukėte!)
Ir gyvenat:
                   su saule valgomajam,
                   su saule miegamajam;
                   su saule įkelta aukštai —
                                      klevo medyje.
 :     :     :     :     :    
Čia tamsiau, St. Louis — —  
mieste Mes išsiverčiam, šiaip taip,
                                              su elektros šviesa ...

                   *  *  *

1.

Kur tu stovi —
ten nėra užtvaru.

Tu esi čia!
Ir žolė dainuoja
— —   — —   — —  
— —   — —   — —  
— —   — —   — —  

2.
Naktį nemiegu.
Žiūriu i sodą
                      sniego akimis.
:     :     :     :     :    
Greitai,
medis atskleis man
savo mergautinę pavardę.

LAPKRITIS

1.
Iš už krūmo,
Vėjas iškėlė
                     savo laukinę galvą  — —  
:     :     :     :     :    
Ir sodas,
su kriaušės geltonumo karščiu
                                                      pradingo.

2.
Laikausi už gėlės,
kaip už gelbėjimosi rato  — —  

                   *  *  *

1.
Mano motina — diena,
sėdi iš kairės.

Mano tėvas — naktis,
sėdi iš dešinės.

Ir aš tarp jų —
Visada tarp jų!

2.

Mano motina — diena,
iš kairės.

Mano tėvas — naktis,
iš dešinės — —

Jie apkabina mane:
bučiuoja ir bučiuoja ...

Greitai pritrūksiu kvapo!