•    Mokslininkai apskaičiuoja, kad vandenynų potvyniai ir atoslūgiai po truputį lėtina žemės sukimąsi apie savo ašį. Vienas Kalifornijos universiteto profesorius tvirtina, kad po pusės bilijono metų para turės 30 valandų, o po puspenkto bilijono metų para išsitęs net iki 200 valandų. Taip ji išaugs iš mažyčių sekundžių.

Sunaudojant ir trumpas laiko akimirkas, susidaro didžių laimėjimų.

•    Viena moteris, vairuodama Pietų Afrikoje automobilį, sustojo ties šviesomis. Atkreipusi akis į šalia esantį automobilį, ji pro langą pamatė užpakalinėje sėdynėje sėdintį žmogaus skeletą ir žiūrintį į ją. Išsigandusi apalpo. Kito automobilio vairuotojas padėjo jai atsigauti ir paaiškino, kad jis esąs medicinos reikmenų technikas ir vežąs skeletą iš ligoninės į savo dirbtuvę sutvirtinti.

Netikėtas skeleto vaizdas iki apalpimo pergąsdino moterį. O turime apsiprasti su mintimi, kad vieną kartą ir mus mirtis pašauks. Neišvengiamai tapsime skeletais ir tam turime ruoštis.

•    Viena 54 m. amžiaus Niujorko moteris, požeminio traukinio stotelėje pardavinėjanti laikraščius, įstengia per metus sutaupyti 138 dolerius, už kuriuos nusamdo du autobusus ir jais kasmet vasarą nuveža prie jūros 140 neturtingų vaikų ir jų motinu. Kai kurie keleiviai jai grąžina perskaitytą laikraštį, kad ji vėl parduotų ir padidintų šį savo labdaros fondą. Meilė žmogui randa visokių būdų pasireikšti.

 

Parinko J. Prunskis