Nazaretas (vidury — Apreiškimo bažnyčia).

Nazareto gatvėse.

Gundymų kalnas.

Galilėjos Kana.