J. Vaišnys, S. J.

THIRD MAN ON THE MOUNTAIN

     Kam teko būti kalnuose ir gėrėtis jų į padanges besistiepiančiomis snieguotomis viršūnėmis, tas gali suprasti kalnų paslaptingąją jėgą. Kam teko bendrauti su kalnų gyventojais, be abejo, jis bus girdėjęs daug įdomių legendų ir šiurpą keliančių pasakų, kuriomis yra apsupta beveik kiekviena pavojingesnė užkopti kalnų viršūnė. Tikrąją kalnų dvasią gali pajusti tik tas, kas juos gerai pažįsta, kas dažnai į juos yra kopęs ir nekartą rizikavęs savo gyvybe. Atrodo, kad tie, nuo kurių priklausė šio filmo pastatymas, visa tuo pasigirti negali. Čia rodomi Šveicarijos Alpių herojai neturėtų per daug keisti savo vaidybos, norėdami atvaizduoti kaubojus arba detektyvinio filmo veikėjus — užtektų jiems į rankas paduoti šautuvą vietoje kalnų lazdos.

     Tai paminėjome tik tarp kitko, bet filmas vis dėlto yra gražus ir patartinas pamatyti visiems kalnų mėgėjams. Jis yra suktas Šveicarijos kalnuose, todėl yra progos pamatyti natūralių gamtos stebuklų. Turinys yra visai paprastas: ryžtingas jaunuolis nori, žūt būt, pasiekti labai pavojingą kalnų viršūnę, į kurią kopdamas žuvo jo tėvas, prityręs kalnų vadovas. Šiam savo žygiui jis sutinka daug kliūčių, bet jas vyriškai nugali, padedamas taip pat ir savo mylimos simpatiškos mergaitės (Janet Munro). Iki šiol daugelio niekinamas lėkščių plovėjas tampa visos apylinkės garbinamu herojumi, kai, lipdamas į tą daugelio išsvajotą pavojingą kalnų viršūnę, parodo tikrai daug drąsos ir vyriškumo.

PILLOW TALK

     Dažnai filmo įdomumą galima atspėti iš to, kaip ilgai jis yra rodomas pagrindiniuose didmiesčių teatruose. “Pillow Talk” buvo rodomas net du mėnesiu. Kai kurie, jį pamatę, gal pasakys, kad tai kvailokas filmas, be jokio rimtesnio turinio, pilnas tik visokių “amerikietiškų nesąmonių”. Žinoma, apie jo turinį nėra prasmės nė kalbėti. Bet šio filmo tikslas ir nebuvo sužavėti žiūrovus įdomiu turiniu, o duoti tik romantišką farsą, pilną humoro ne savo turinio išsivystyme, bet antraeilėse smulkmenose ir netikėtinose situacijose. Visa tai daugiausia vyksta telefoniniais pasikalbėjimais. Pagrindiniai veikėjai, Doris Day Ir Rock Hudson, puikiai vaidina, bet nemaža humoro filmui suteikia ir jų pagelbiniai aktoriai: Thelma Ritter, Tony Randall ir kiti. Filmas tinkamas tik suaugusiems.