JUOZAS MIKUCKIS
 
I
Jis nebegirdi sprogstančių granatu,
Jo neprikels griaudimas kanonados.
Jis sužeistas ir šaltą mirti mato. 
Ranka jo kažko ieško. Kryžiaus. Rado.
 
Bučiuoja kryžių — viltį paskutinę,
Į Kristų žiūri akys ašarotos.
Ir miršta, miršta už tėvynę —
Siela į dangiškuosius skrenda plotus.
 
II
 
Saulė nusileido,
Ritas mano veidu
      Skausmo ašara ...
 
Ten, kur liepos šlama,
Lyg matau aš mamą,
      Moja man skara ...
 
Granata vėl puolė.
Gelbėk, gelbėk, broli!