A. Bernotas

     Jau apaštalai, vykdydami Kristaus valią, iškeliavo i visus pasaulio kraštus, skelbdami Evangeliją. Juos pasekė tūkstančiai kitų skelbėju. Daugelis jų nusipelnė kankinio vainiką. Kiti buvo paskelbti šventaisiais. Misijų darbas tęsiasi iki šių dienų.

Čia dedame keletą įvairių kraštų pašto ženklų, vaizduojančių žymesnius misijonierius ir jų darbus.

1.    Čekoslovakija— Pragos vyskupas Šv. Vaitiekus - Adalbertas, prūsų nužudytas 997 m. (1947);

2.    Suomija— vyskupas Henrikas, suomių nužudytas 1155 m. (1955);

3.    Bulgarija— slavų apaštalai šventieji Kirilas ir Metodijus, mirę 869 ir 885 m. (1937);

4.    Portugalų Indija— Šv. Pranciškus Ksaveras (1506-52), indų misijonierius (1952);

5.    Ispanų Gvinėja— misijonierius Afrikos juodukų tarpe (1958);

6.    Mozambikas— “misijonierius”, čiabuvių išdrožinėta statulėlė (1953);

7.    Kolumbija— tėvas Bartolome de las Casas (1474-1566), ispanų misijonierius, atvykęs į Amerikos žemyną su Kristupu Kolumbu jo trečios kelionės metu (1953);

8.    Brazilija— tėvas Josė de Anchieta (1533-97), portugalų misijonierius tarp indėnų (1941);

9.    USA — tėvas Jokūbas Marquette (1637-75), tyrinėtojas ir misijonierius tarp indėnų (1898);

10.    Vatikanas— germanų apaštalas arkivyskupas Šv. Bonifacas, fryžų nužudytas 754 m. (1955);

11.    Italija— kard. C. Massaia (1809-89), kapucinų misijų įsteigėjas pietinėje Abisinijoje (1952).