Gauguin

Autoportretas (1898)

     PAUL GAUGUIN (1848-1903) savo kūryba yra labai artimas savo bendraamžiui, kolegai ir draugui Van Gogh. Daug panašumo jis turi ir su Cézanne, Renoir, Seurat, gyvenusiais maždaug tuo pačiu metu. Vis dėlto Gauguin kūryboje labai ryškiai vyrauja melancholija, kažkokia švelni mistika ir naivus, vaikiškas nekaltumas, kas kitu minėtu dailininku kūryboje nėra taip ryšku arba visai nepastebima. Tai galima lengvai suprasti, žinant jo charakteri ir jo gyvenimą. Geriausias Gauguin autoportretas ir geriausia jo autobiografija yra jo kūriniai. Juose ryškiai atsispindi dailininko nuotaika ir galvosena. Juose žaidžia nusiminimas su viltimi.

     Gauguin, būdamas labai jautrus ir niekur nerasdamas pakankamai ramybės bei susitelkimo, palieka Europą ir apsigyvena gražiose Ramiojo Vandenyno Tahiti salose. Didžiausia jo kūrinių dalis kaip tik ir yra iš Tahiti aplinkos, kur jis vaizduoja čiabuvius, jų nuotaikas bei jų gyvenimo būdą.

     Neseniai Čikagoje jo kūriniu parodą aplankė virš 100.000 žmonių. Gausiai jo paroda šiuo metu yra lankoma ir New Yorko Metropolitan Meno Muziejuje. Ši “Laišku Lietuviams” numeri iliustruojame Gauguin kūriniais, kuriu nuotraukomis maloniai leido pasinaudoti Čikagos Meno Galerijos vadovybė, už ką jai reiškiame nuoširdžią padėką.

Redakcija