Šis “L. L.” numeris yra iliustruotas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios architektūros kūriniais. Vilnius savo bažnyčių puošnumu ir įvairumu gali konkuruoti su daugeliu žymiausiu Europos miestų. Ypač turtinga barokinės architektūros puošmenimis yra Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Antakalnyje, pastatyta Mikalojaus Pociaus pastangomis 1668 m. dievaitės Mildos aukuro vietoje.

     Bažnyčios viduje yra apie 2000 įvairiu šventųjų gyvenimo momentus vaizduojančiu skulptūros marmurinių grupių. Šiuos papuošimus atliko iš Romos pakviesti menininkai, kurie čia darbavosi apie trisdešimt metų. Po bažnyčia yra palaidota daug žymių Lietuvos žmonių, ju tarpe ir pats Pocius, ant kurio kapo, pagal jo norą yra užrašas: “Hic iacet peccator” (čia guli nusidėjėlis).

Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidus