Juozas Vaišnys, S. J.

     MUMS, europiečiams, Amerikoje yra daug kas nesuprantama. Dažnai mums kyla klausimai: dėl ko šio krašto spaudoje, filmuose ir televizijoje vyrauja toks paviršutiniškumas, dėl ko taip maža rimtesnių filmų, gilesnių straipsnių, įdomesnių televizijos programų? Pripažįstant, kad šioje milžiniškoje šalyje yra nemaža pirmaeilių mokslininkų, menininkų, rašytojų ir muzikų, vis dėlto reikia žinoti, kad didelė dauguma gyventojų neįstengia pasiekti net intelektualinio vidutiniškumo. Kartą net vienas amerikietis inteligentas išsireiškė, kad Amerikoje kultūrinio ir protinio išsilavinimo vidurkis yra maždaug keturiolikos metų jaunuolio. Laikraščių leidėjai, filmų statytojai ir televizijos programų direktoriai šį faktą labai gerai pažįsta, todėl, norėdami įtikti masei ir turėti daugiau pelno, masės skoniui ir taiko straipsnių bei kino ar televizijų programų.

     Kalbant apie filmus, reikia pripažinti, kad vis dėlto kasmet pasirodo keletas tikrai vertingų ir įdomių filmų, bet dauguma yra labai menkos vertės, didelio lėkštumo ir lengvumo, beveik be jokio turinio. Vasaros metas beveik visuomet yra filmų pasaulio “gavėnia — pasninkas”. Šiuo teigimu kiekvienas įsitikins, aplankęs kelis dabar rodomus filmus. Nė vienas jų nėra vertas didesnio dėmesio, ir atrodo, kad yra labai neproporcinga kaina mokėti kelias dešimtis centų už įėjimą į kino salę. Kadangi dauguma skaitytojų labai pageidauja, kad “Laiškuose Lietuviams” visuomet būtų filmų skyrius, tai tik dėl to čia keletą dabar rodomų filmų paminėsime, tačiau primename, kad nė vienas tegul nesigaili, jeigu jam kurio čia minimo filmo neteks pamatyti.

THE NAKED MAJA

     Šis filmas yra klasiškas pavyzdys, kaip geriausi artistai, puikiausi spalvoti vaizdai ir įdomus istorinis turinys gali būti paversta į nieką. Vaizduojama žymaus ispanų tapytojo Francisco Goya (Anthony Franciosa) meilės istorija su Albos princese (Ava Gardner) ispanų revoliucijos ir inkvizicijos fone. Šiuos du žymius artistus ne vienas palaikytų mėgėjais, jeigu nežinotų jų vardų. Žiūrovo neįtikina nei vaidyba, nei turinys, nors pastangos ir geros — parodyti ispanų inkvizicijos negyveniškumą.

ASK ANY GIRL

     Beveik visi paskutinio meto filmai yra daugiau ar mažiau lengvo turinio komedijėlės. Filme “Ask Any Girl” yra vaizduojama paprasta, kukli ir naivi mergaitė (Shirley MacLaine), kuri iš Wilkes-Barre atvyksta į Niujorką ieškoti darbo ir... vyro. Tai yra kelias tūkstančių dabartinių mergaičių, kurios atsistoja prieš sunkią problemą dėl to, kad jų skaičius yra žymiai didesnis negu vyrų. Vartoti šį siužetą komedijai gali kai kam atrodyti per žiauru, bet čia bandoma pajuokti ne pagrindinė idėja, o tik šalutinės aplinkybės, kai minėtos mergaitės darbdavys (David Niven) visokiais būdais stengiasi jai pripiršti savo jaunesnįjį brolį (Gig Young). Vaidyba gera, ypač tai reikia pasakyti apie Shirley MacLaine, kuri dabar yra tarp pirmaujančių ekrano žvaigždžių.

HOLE IN THE HEAD

     Nebloga komedija ir gera vaidyba. Pasitaiko įdomių dialogų ir tokių išsireiškimų, kurie spontaniškai prajuokina publiką. Ypač reikia paminėti Frank Sinatra ir Edward G. Robinson, kurių vaidyba puiki. Nors Robinson ir yra toks rūkštus, kaip ir kituose ankstyvesniuose filmuose, bet čia jo vaidyboje yra daug stebinančio naujumo. Pasirodo, kad jis gali vaidinti ne tik žiaurias, kruvinas scenas, bet yra tinkamas ir humorui. Nors jis, būdamas šykštus turtuolis, savo brolį (Frank Sinatra), neturinti nė cento kišenėje, vadina bomu, bet šiame filme Sinatra yra daug mažiau “bomiškas” negu kituose.

GIDGET

     Tai yra jaunos bręstančios mergaitės vasarinis meilės romansas. Sandra Dee labai įtikinančiai suvaidina norinčią pagreitintu būdu subęsti mergaitę, kuri yra nepastovi kaip vėjas ir sunkiai suprantama kaip mįslė. Tėvų švelnumas ir mergaitės naivumas dažnai ją pastato į pavojingas situacijas, iš kurių ekrane ji labai netikėtinai ir įdomiai išsigelbsti, bet ar išsigelbėtų tikrojo gyvenimo ekrane? Tai yra klausimas, kuris ir daugelyje linksmų šio filmo scenų priverčia žiūrovą rimtai pagalvoti.