Įvairūs žvilgsniai į naujus metus

 

Vieni į naujus metus žvelgia su viltimi,
kiti su nepasitikėjimu ir baime:
 ar jie mums atneš džiaugsmą ir laimę,
ar gal tik skausmą ir liūdesį?...
Bet kažin ar tai nepriklausys nuo mūsų?