Jaunimo kongreso metu buvo suruošta jaunimo Centre fotografijų paroda, kurioje dalyvavo jaunieji fotografai.

I premiją laimėjo Rimantas Žukas už savo nuotrauką "jaunos šeimos portretas”; II premijąAuksuolis Valiūnas už nuotrauką "Nykštukas žaliam debesy”; III premijąG. Mankus už fotomontažą.

Rimantas Žukas Jaunos šeimos portretas

Auksuolis Valiūnas Nykštukas žaliam debesy