LACRIMA

Tarytum gulbė Katedra baltoji.
Ir bokštas lyg sargybinis šalia..,
O Vilniau, Vilniau! Tėviške šventoji!
Tavęs užmiršt lietuviui nevalia!

Čia nuo senovės aukuras liepsnojo,
Perkūno garbei kurstomas kadais.
(Tik taip lietuvis Dievą pažinojo —
Vadino Viešpatį kitais vardais.)

Paskui — šventovę, kryžium vainikuotą,
Paliko čia — lyg priesaką — tėvai,
Tėvynė buvo Dievui paaukota,
Tu šventas, Vilniau, mums visiems buvai...

Senasis Vilnius... Katedra baltoji...
Tai mano žemė — mylima, gimtoji!

Už Lietuvos laisvę kritusiems paminklas Čikagoje prie Jaunimo centro naktį.  J. Kidyko nuotr.