Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

Prielinksnio prie vartosena

     Prielinksnis prie vartojamas su kilmininku. Jo konstrukcijos paprastai žymi vietą. Pvz., Prie ežero buvo susirinkę daug žmonių. Mes gyvename prie miesto. Vaikas dar tebegyvena prie tėvų. Jį pristatė prie darbo.

     Nusižiūrėjus į kitas kalbas, prielinksnio prie konstrukcijos dažnai klaidingai vartojamos, pvz.: Prie gerų sąlygų (= Geromis sąlygomis) uogos prisirpsta labai greitai. Tas žmogus pražuvo prie labai neaiškių aplinkybių ( = labai neaiškiomis aplinkybėmis). Nesveika sportuoti prie labai aukštos temperatūros (= esant aukštai temperatūrai, kai temperatūra aukšta). Prie griežtos dietos (= Laikantis griežtos dietos) svoris tuoj nukris. Prie aukšto kraujo spaudimo (= Esant aukštam kraujo spaudimui, turint aukštą kraujospūdį) reikia vengti druskos. Prie dabartinės technikos pažangos (= Esant dabartinei tachnikos pažangai, su dabartine technikos pažanga) šis darbas lengvai atliekamas. Aspirinas padeda prie daugelio ligų (= sergant daugeliu ligų).

     Kartais žmonės visai nenujaučia, kad šį prielinksnį vartoja tokiais atvejais, kai sakiniai yra išversti iš kitų kalbų, o lietuvių kalbai tokia vartosena nebūdinga, pvz.: Prie progos ( = Pasitaikius progai, kai bus proga, kuria nors proga) tave aplankysiu. Ir prie geriausių norų (= Kad ir kaip norėdamas, kad ir labai norėčiau) jokiu būdu negalėsiu atvykti. Nesuprantu, prie ko aš čia (= kuo aš čia dėtas, kam aš čia painiojamas, kuo aš čia kaltas).

     Nereikėtų vartoti prielinksnio prie konstrukcijų su veiksmažodžiais raginti, rengtis (ruoštis), kreiptis, šauktis, turėti prašymą, pvz.: Paskaitininkas ragino klausytojus prie didesnio domėjimosi politika (= labiau susidomėti politika). Mokiniai ruošėsi prie egzaminų (= egzaminams, laikyti egzaminus). Nedelsdamas kreipkis prie gydytojo (= į gydytoją). Pakliuvęs į pavojų, jis kreipėsi prie draugų (=į draugus), bet nė vienas jam nepadėjo. Turiu prie tavęs (= į tave) didelį prašymą.

     Pradžioje minėjome, kad prielinksnio prie konstrukcijos paprastai žymi vietą, bet kai jokio vietos reikšmės atspalvio nėra, tai geriau šio prielinksnio nevartoti, o pagalvoti apie kitokias konstrukcijas. Pvz.: Prie komunizmo (= Valdant komunistams, komunistinėje santvarkoje) mūsų tautiečiai daug iškentėjo. Ne ką geriau buvo ir prie vokiečių (= ir vokiečiams valdant, ir vokiečiams atėjus).Taip, geriau šiuose sakiniuose prielinksnio prie konstrukcijų nevartoti, bet nevertėtų griežtai smerkti ir prielinksnio prie konstrukcijų.

Prielinksnio prieš vartosena

     Prielinksnis prieš (priešais) vartojamas su galininku. Jo konstrukcijos paprastai reiškia vietą, bet taip pat dažnai žymi ir laiką. Pvz.: Prieš mus bangavo jūra. Prieš pietus visi išsimaudėme.

     Prielinksnio prieš konstrukcijos kartais reiškia objektą, kai pasakoma, į ką nukreiptas priešiškas veiksmas, kieno atžvilgiu pasireiškia kokia būsena, kas su kuo lyginama, ką kam priešpastatant. Pvz.: Kaip jis atsilaikys prieš tokią minią? Prieš Vytautą visi priešai drebėjo. Tu tik vargšelis prieš jį.

     Prielinksnio prieš konstrukcijos per dažnai vartojamos ten, kur daug geriau tiktų kitokie pasakymai.

     1.    Su kariavimo veiksmažodžiais (kariauti, kovoti...) labiau tinka prielinksnio su konstrukcijos, pvz.: Lietuviai dažnai kariaudavo prieš kryžiuočius (= su kryžiuočiais). Reikia kovoti prieš blogus papročius (= su blogais papročiais).

     2.    Su veiksmažodžiais nusileisti, nenusileisti, priešintis, būti atspariam patartina vartoti naudininką, pvz.: Lietuviai drąsiai priešinasi prieš pavergėjus (= pavergėjams). Jie niekada nenusileis prieš okupantus (= okupantams). esu atsparus prieš šią ligą ( = šiai ligai).

     3.    Su veiksmažodžiais nusikalsti, atsakyti, atsiskaityti, jausti pareigą, kelti uždavinį... ir su atitinkamais daiktavardžiais (= nusikaltimas, atsakomybė, pareiga, neapykanta...) geriau vartoti ne prielinksnio prieš konstrukcijas, bet naudininką. Pvz.: Turi prieš tą atsakyti, prieš ką nusikaltai (= tam atsakyti, kam nusikaltai). Mes visi turime pareigų prieš visuomenę (= visuomenei). Daugelis jaučia neapykantą prieš okupantus (= okupantams).

     4.    Su gydymo reikšmės veiksmažodžiais ir su atitinkamais daiktavardžiais (gydyti, skiepyti, vartoti vaistus; gydymas, skiepai, vaistai) labiau tinka prielinksnio nuo konstrukcijos.

     Pvz.: Jau kelinti metai jis gydomas prieš šią ligą (= nuo šios ligos). Ar jau pasiskiepijai prieš gripą (= nuo gripo)? Dar neišrasti nei skiepai, nei kokie nors vaistai prieš vėžį (= nuo vėžio).

     5. Lietuvių kalbai netinka kai kurie verstiniai posakiai, prielinksnį prieš vartojant prieveiksmiškai. Pvz.: Aš nieko neturiu prieš (= neprieštarauju). Išklausę tos paskaitos, niekas nieko neturėjo prieš (= neprieštaravo, visi sutiko).