Bendras įspūdis, kurį Jūs sudarote žmonėms apie save, pareina ne tik nuo Jūsų pagrindinių asmens ir būdo savumų, bet taip pat ir nuo daugelio mažų dalykų, kurie kasdieniniam gyvenime praeina nepastebėti, bet kurie turi labai daug įtakos Jūsų veikimui į aplinką ir į kitus žmones. Gal būt, Jūs to net nepastebite, bet tai yra Jumyse. Ir štai pagalvokite šiandien apie tas mažas smulkmenas, kurios yra Jūsų charakterio dalis. Gal kartais esate įgiję įpročių, kurie kasdieniniam šeimos gyvenime, lyg tie vandens lašai, akmenį pamažu tašo ir nejučiomis neigiamai veikia į Jūsų geresnį šeimyninį sugyvenimą, atitraukdami vyrą nuo Jūsų ir erzindami jį. Taigi, Jūs, kurios esate žmonos, ar rengiatės tokiomis būti, kritiškai pažvelkite į žemiau duotus klausimus.

Ar Jūs:

      1.    Taisote jį, kai jis ką nors pasakoja?

      2.    Skaitote per jo petį?

      3.    Reikalaujate kalbėtis, kada jis yra pavargęs?

      4.    Nudedate kur nors, ar iš viso tvarkote pagal savo skonį jo asmeninę nuosavybę?

      5.    Kalbate apie jo klaidas su kitais?

      6.    Ginčijatės dėl nesvarbių dalykų?

      7.    Džiaugiatės, turėdamos paskutinį žodį?

      8.    Verčiate jį laukti, kai Jūs abu kur nors turite išvykti?

      9.    Užbaigiate sakinį už jį?

      10.    Taisote jo posakius ar elgesį viešumoj?

      11.    Kritikuojate jo draugus ir gimines?

      12.    Kišatės į jo pamėgtus dalykus ir reikalaujate juos tvarkyti pagal savo norus ir skonį?

      13.    Atidarote laiškus, adresuotus tik jam?

      14.    Trukdote jį, kai žinote, jog jis yra užimtas?

      Kiekvienas iš šitų klausimų, atskirai paėmus, neatrodo labai svarbus, bet jie nurodo Jūsų takto, supratimo, atsižvelgimo į kitus laipsnį. Laiminga žmona labai retu atveju atsakys daugiau negu keturis "taip", vidutinė — šešis. Bet jei Jūs atsakėte "taip" Į daugiau, negu septynis, pažvelkite, ar negalėtumėte išvengti nereikalingų įtempimo momentų Jūsų vedybiniam gyvenime, pasistengdamos sumažinti tas nedideles smulkmenas, kurios, kartu sudėjus, gali neigiamai atsiliepti į Jūsų šeimyninę laimę.

(Laisvai atpasakota pagal Clifford R. Adams, Ph. D., iš “Ladies’ Home Journal”February 1954.)

A. K.