Paruošė GEDIMINAS VAKARIS

MIKALOJAUS DAUKŠOS JUBILIEJUS

     Š.m. balandžio 9 d. Varniuose paminėtos Mikalojaus Daukšos gimimo 350-osios metinės. XVI a. pabaigoje iki pat savo mirties 1613 m. Varniuose gyveno ir pirmosios lietuviškos knygos Didžiojoje Lietuvoje autorius Mikalojus Daukša. Malonu, kad šį jubiliejų pažymėti iniciatyvos ėmėsi patys varniškiai.

     Retą kurį Žemaitijos miestelį galima būtų taip išskirti dėl didesnių nuopelnų Lietuvos kultūrai kaip Varnius. XVII-XVIII a. tik Kražiai galėjo prilygti jiems. Dabar net sunku patikėti, kad šis nedidelis miestelis XVI-XIX a. buvo tikras Žemaitijos, o atskirais laikotarpiais ir Lietuvos kultūros centras. Čia susikirto daugelio žymių žmonių keliai. Palei Varnelę vaikščiojo ir Simonas Daukantas, ir Motiejus Valančius, ir Antanas Baranauskas, ir daugelis kitų mums brangių asmenų. (Kultūros barai)

ĄŽUOLAI IR LIEPOS — ĮŽYMIŲ ŽMONIŲ ATMINIMUI

     Balandžio 20 d. beveik šimtas Lietuvos kultūros ir mokslo darbuotojų prie plento Šalčininkai - Eisiškės pasodino 139 medelius. Poetai, rašytojai, žurnalistai, dailininkai, literatai, etnografai ir kiti kultūros veikėjai paskyrė ne vieną ąžuoliuką ir liepaitę žymiems lietuvių tautos žmonėms. (Kultūros barai)

PANTOMIMOS FESTIVALIS VILNIUJE

     Kovo mėnesį Vilniuje surengtas pantomimos festivalis. Jame dalyvavo įvairių šio žanro krypčių vienetai iš Lenkijos, iš Maskvos, Rygos, Užgorodo, taip pat ir Lietuvos pantomimos trupės iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. (Kultūros barai)

MĮSLINGA GRAFIKA

     Balandžio 15 - gegužės 5 d. Vilniaus meno darbuotųjų rūmuose veikė Danutės Gažienės grafikos darbų paroda. Eksponuoti pastarųjų metų kūriniai: 33 monotipijos ir 32 ofortai. Tai antroji personalinė dailininkės paroda. (Kultūros barai)

ATIDENGTA MEMORIALINĖ LENTA

     Balandžio 16 d. pažymint Lietuvos liaudies dailininkės Domicėlės Tarabildienės gimimo 75-metį, prie 94-uoju numeriu pažymėto namo Antakalnio gatvėje, kuriame daug metų gyveno ir kūrė dailininkė, iškilmingai atidengta memorialinė lenta.

(Kultūros barai)

“VILNIJOS” DRAUGIJA

     Šių metų gegužės 20 d. Vilniuje, Mokslo akademijos didžiojoje salėje, įvyko ketvirtasis organizacinis "Vilnijos” draugijos visuotinis susirinkimas. Priimti draugijos įstatai su tam tikromis pataisomis. Naujais nariais papildyta draugijos taryba. Draugijos pirmininku išrinktas medikas S. Tepšys. (Kultūros barai)

XIII KLAIPĖDOS MUZIKOS PAVASARIS

     Š.m. balandžio 5-15 d. Klaipėdoje surengtas XIII muzikos pavasaris.

(Kultūros barai)

KETVIRTĄ KARTĄ PANEVĖŽYJE

     Balandžio 23-24 d. saviveikliniai chorai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Kapsuko, Alytaus miestų suvažiavo į Panevėžio "Ekrano” kultūros rūmus, į tradicinę chorų liaudies dainos šventę.

(Kultūros barai)

DIDELIS TRŪKUMAS BUTŲ

     "Tiesa” iš Alytaus gauna daug laiškų, kuriuose prašoma padėti išspręsti butų problemą. Alytaus miesto vykdomojo komiteto nurodymu, butai duodami įstaigai įrengti, o butų laukia 5595 alytiškiai. (Tiesa)

TARPTAUTINIS BALETO KONKURSAS

     Varnoje pasibaigė tarptautinis baleto konkursas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos valstybinio akademinio operos ir baleto teatro solistė Jolanda Valeikaitė. Konkurse ji laimėjo trečiąją premiją. (Tiesa)

LIETUVOS KELIAI

     "Tiesa” rašo, kad keliai — krašto veidrodis. Lietuvos kelininkai stengiasi, kad keliai būtų geri ir patogūs. Lietuvoje keliai — vieni geriausių šalyje. Kieta danga padengta daugiau kaip 20 tūkstančių kilometrų kelių. Visus patogumus turi automobilistai, važiuojantys Vilniaus - Kauno - Klaipėdos bei Vilniaus - Ukmergės magistralėmis. Pastaroji tiesiama toliau link Panevėžio.

     Pakelėse įrengta daugiau kaip 300 poilsiaviečių, yra prekybos taškai, techninio aptarnavimo stotys. Vairuotojų patogumui Lietuvoje veikia 170 degalų užpylimo stočių. Šešiose iš jų daromas smulkus automašinų remontas, 44 — keičiamas tepalas.

     Pagrindinėse automagistralėse kas trys kilometrai įrengtas specialus avarinis ryšys įgalinantis telefonu pasikviesti pagalbon remontininkus. (Tiesa)

GRAŽŪS LINAI

     Lietuvos žemdirbiams šiemet teks nurauti 29 tūkstančius hektarų linų. Specialistų paskaičiavimai rodo, kad vidutiniškai kiekvienas hektaras duos po keturis ir pusę centnerio linų pluošto. Pakruojo rajono žemdirbiai vadinami linų auginimo meistrais. Čia planuojama gauti po 7 centnerius o Lygumų kolūkyje — net po 11 centnerių linų pluošto iš hektaro. Šiame ūkyje kasdien nuraunama po 10 hektarų linų, o iš viso jų auginama du šimtai hektarų.

(Tiesa)

EILĖS PRIE VALGYKLOS

     Nebemielas pasidarė darbas Telšių rajono Viekšnelių kolūkio valgyklos vedėjai Vidai Urbonienei. Didžiausia problema jai — kur iškepti kotletą?

     Neseniai pastatytoje valgykloje sumontuoti visi reikalingi įrengimai. Bet štai, kaip teigia Vida Urbonienė, maždaug prieš mėnesį sugedo elektrinė keptuvė. Apie tai žino Telšių visuomeninio maitinimo įmonių ūkiskaitinio maitinimo atsakingi darbuotojai. Žino, bet sutaisyti niekaip neįstengia. Ilgą laiką neveikia bulvių skutimo mašina. Čia dirbančios moterys rankomis nuskuta keturis, penkis krepšius bulvių. Prakiuręs ir elektrinis vandens šildytuvas. Per karštą darbymetį prie valgyklos kasdien rikiuojasi ilga eilė žemdirbių, ūkyje dirbančių statybininkų — visi nori greitai pavalgyti. Kaip patenkinti jų pageidavimus? Taip ir vargsta moterys: ant paprastų mažyčių keptuvių kam kiaušinienės, kam dar šio to iškepa. Tik iš bėdos, kad žmonės alkani nebūtų. (Tiesa)

APDOVANOTOS DAUGIAVAIKĖS MOTINOS

     Lietuvos Aukščiausios Tarybos Prezidiumas šių metų liepos 27 d. ordinais ir medaliais apdovanojo 9 daugiavaikes motinas. "Motinos šlovės” I laipsnio ordinu apdovanota Telšių rajono Pavandenės tarybinio ūkio melžėja Vanda Gudauskienė, pagimdžiusi ir išauginusi devynis vaikus.

     "Motinos šlovės” II laipsnio ordinu pagimdžiusios ir išauginusios aštuonis vaikus. "Motinos šlovės” III laipsnio ordinu apdovanotos pagimdžiusios ir išauginusios septynis vaikus. IV laipsnio motinystės ordinu apdovanota 20 motinų, pagimdžiusių ir išauginusių šešis vaikus. V laipsnio ordinu apdovanota 54 motinos, pagimdžiusios ir išauginusios penkis vaikus. (Tiesa)

STEIGIAMAS KAPSUKO DRAMOS TEATRAS

     Lietuvos ministrų nutarimu, nuo 1989 m. sausio 1 d. steigiamas Kapsuko dramos teatras. Kultūros ministerija įpareigota suorganizuoti šį teatrą ir užtikrinti aukštą jo repertuaro ir spektaklių idėjinį bei meninį lygį. (Tiesa)

JAVAPJŪTĘ LYDI GAISRAI

     Vien liepos mėnesį Lietuvos ūkiuose sudegė šešios daržinės, keturios fermų pastogės, du grūdų sandėliai. Liepsnose žuvo 1736 tonos šieno ir 220 tonų grūdų. Dėl netvarkingų elektros įrengimų ir žaibų iškrovų Panevėžio, Šiaulių, Kėdainių, Anykščių, Alytaus, Molėtų, Plungės ir Švenčionių rajonų ūkiai patyrė 122 tūkstančių rublių nuostolį. (Tiesa)

TRADICINĖS RISTŪNŲ LENKTYNĖS UTENOJE

     Respublikinės vasaros žirgų ristūnų lenktynės Utenoje savo populiarumu niekuo nenusileidžia Sartams. Šiemet jose dalyvavo rekordinis žirgų skaičius — 116. Hipodromo trasoje varžėsi penkiolikos Lietuvos rajonų važiuotojai, taip pat svečiai iš Latvijos ir RTFSR. (Tiesa)

IŠSIBLAIVINIMO ĮSTAIGOS

     Medicininio išsiblaivinimo įstaigos yra 24 Lietuvos miestuose ir didesniuose rajonuose. Jose 419 vietų. Kauno blaivykla didžiausia Lietuvoje — 42 vietos.

     Sustiprinus kovą su girtavimu, blaivyklos lankytojų smarkiai sumažėjo. Praėjusiais metais čia apsilankė 5321 žmogus. Anksčiau per metus būdavo daugiau kaip 12 tūkstančių. Per 6 šių metų mėnesius Kauno blaivykloje pabuvojo 3526 asmenys. Iš jų su aukštuoju išsilavinimu — 147, viduriniu ir specialiuoju — 2350. (Tiesa)