Žmonės sunkiai suvokia, kad svarbiausias moters, žmonos poreikis yra saugumo poreikis, o fundamentalus vyro poreikis — švelnumas ir meilumas. Saugumo poreikį nereikia suprasti vien tik kaip materialų, nors ir tai labai svarbu. Šeimoje moteris saugi, jeigu jaučia, kad yra mylima, kad ja rūpinamasi, kad ji gali atsiremti į savo vyrą. Dažnai nesąmoningai ji išbando jį, ar jis dar patikimas. Kai moteris prašo ką nors pataisyti namuose, jai svarbiau, kad vyras parodytų, kad jam tai rūpi, t.y. dėmesį. Namai — tai moters asmenybės praplėtimas, jos įtakos sfera, todėl jai svarbu užsitikrinti saugumą: ji jam dar rūpi. Moteris turi girdėti, kad yra mylima, kad ja žavimasi, kad ji reikalinga. Kitaip ji susvetimėja, sutrinka, negali atsiskleisti.

     Žmona nori jausti, kad ji yra svarbiausia vyro gyvenime. Bet tuo pat metu nori, kad jam sektųsi darbe, kad jis mėgtų savo darbą. Jeigu jis tuos dalykus suderina — jis idealus; jeigu pusiau suderina — jis geras.

     Psichoterapeutas C. Osborn savo knygoje "Jūsų sutuoktinio pažinimo menas” teigia, kad gerai santuokai reikia abiem emociškai ir dvasiškai subręsti. Reikia stengtis mokytis bendravimo meno: ne tik kalbėti, bet ir reikšti bei valdyti savo jausmus, ypač pyktį ir nepasitenkinimą. Mūsų pačių nelaimė, kad dėl savo nesėkmių įpratę kaltinti kitus — tėvus, aplinką, santvarką ir t.t. Tai prasidėjo taip seniai — dar rojuje: Dievas paklausė Adomą, kodėl jis suvalgė obuolį. Ieva davė. O Ieva — žaltys taip patarė... Dabar mes sakome: aš nekaltas, mane taip išauklėjo. Mes subręstame tik tada, kai nustojame kaltinti kitus dėl savo nesėkmių ir prisiimame atsakomybę. Tik nesubrendę asmenys nori visko iš karto. Subrendę moka laukti ir dėl to kantriai dirbti.

     Nustokite vilties pakeisti savo sutuoktinį, vien jį kritikuodami, atakuodami. Nereikia manyti, kad norma yra tai, ką mėgo ar ko nemėgo jūsų tėvai. Jūsų vyras ar žmona nori ar mėgsta kitaip. Užuot vis kažko reikalavę, sugebėkite paklausti savęs: "Kaip man suvokti, suprasti ir išpildyti jo ar jos troškimus?”

     Pasak C. Osborn, yra universali taisyklė: tiesioginiu veiksmu negalima pakeisti nė vieno asmens; aš galiu pakeisti tik save; kada aš keičiuosi, kiti, bendraudami su manimi, taip pat atitinkamai keičiasi.

(Mokslas ir gyvenimas, Nr. 7, p. 40)

■ Lenkijoje teismo sprendimu buvo grąžinti Bažnyčiai visi daiktai, kurie priklausė prieš trejus metus milicijos nužudytam kun. Jerzy Popieluszko. Grąžinta ir sutana, kuria mirties dieną buvo apsirengęs tas kankinys. Nuo dabar šie daiktai priklauso Varšuvos arkivyskupijai.